• Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene
     • Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene

     • Do galérie Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene boli pridané fotografie.

      Študenti 1. ročníka sa v predmete SJL v rámci tematického celku Práca s informáciami oboznámili s novými odbornými pojmami- zdroje informácií, bibliografia, bibliografický zápis či rešerš. Následne vyučujúce SJL Mgr. Ďurčíková a Mgr. Vonkomerová s triedami prvákov absolvovali exkurziu do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Počas nej študenti mohli svoje získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.  Pracovníčka knižnice ich oboznámila s fungovaním knižnice, jej oddeleniami, výhodami pre čitateľov. Študenti si zároveň rozšírili svoje nadobudnuté odborné  znalosti z tejto oblasti. Viacerých študentov zaujala najmä možnosť bezplatného prístupu k počítačom pre čitateľov. Potešujúce je, že niektorí študenti sa po exkurzii stali členom tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

      Z.Vonkomerová

    • Odborná exkurzia: História a súčasnosť vo výrobe drevených stavieb
     • Odborná exkurzia: História a súčasnosť vo výrobe drevených stavieb

     • Do galérie Odborná exkurzia: História a súčasnosť vo výrobe drevených stavieb boli pridané fotografie.

      Dňa 20. septembra 2017  žiaci tried 2T, 2A, 2S absolvovali odbornú exkurziu zameranú na oboznámenie sa s tradičnými a súčasnými spôsobmi výstavby drevených stavieb.

      Technológiu výroby drevených polotovarov určených na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov  spoznali v spoločnosti SLOWLEPEX, a. s.  Dolný Kubín.

      Exkurzia pokračovala do sídla spoločnosti DREVODOM ORAVA, s. r. o v Podbieli. Žiaci mali možnosť spoznať výrobný program úspešnej firmy, ktorá veľký podiel svoje produkcie umiestňuje  na zahraničných trhoch. Spoločnosť má v blízkosti svojho sídla vybudovanú rekreačnú zónu, v ktorej je umiestnených 14 drevostavieb (víkendových domov) z jej produkcie. Táto expozícia poskytuje možnosť  porovnania rôznych druhov  novodobých konštrukcií.

      V závere putovania žiaci navštívili Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Skanzen je umiestnený v prekrásnom prostredí a pôsobí ako harmonický celok, ponúkajúci obraz o dávnom spôsobe života našich predkov v oblasti Oravy. Pozornosť študentov sa skôr  zameriavala  na tradičné konštrukčné detaily, ktoré sa už dnes vo výrobe novodobých drevených stavieb nepoužívajú.

      Odbornú exkurziu pripravili Ing. Barcík a Ing. Mošková

      Slavka Mošková

       

       

    • Jesenné stretnutia
     • Jesenné stretnutia

     • Do galérie Jesenné stretnutia boli pridané fotografie.

      Jesenné vikendy prinášajú mnoho príležitostí na príjemné stretnutia. Medzi také patria aj stretnutia s našimi žiakmi, ktorí svojimi aktivitami spríjemňujú voľné chvíle návštevníkom miestnych podujatí.

      Historické podujatie na Bzovíku

    • PROJEKTOVÝ DEŇ - Technik drevostavieb
     • PROJEKTOVÝ DEŇ - Technik drevostavieb

     • Do galérie PROJEKTOVÝ DEŇ - Technik drevostavieb boli pridané fotografie.

      Projektový deň v odbore technik drevostavieb

      21.6.2017 sa študenti 1. až 3. ročníka študijného odboru technik drevostavieb zúčastnili Projektového dňa, ktorý sa konal  v našej škole prvýkrát. Svoje projekty v aule predstavili študenti každého ročníka. Prváci prezentovali svoje projekty- Drevené kostolíky, Znaky tradičných drevostavieb na Slovensku, Novodobá architektúra drevostavieb, Drevený organ v Sielnici.

      Druháci a tretiaci preukázali svoje nadobudnuté  kompetencie z viacerých odborných predmetov, keď v projektoch využili teoretické vedomosti aj praktické zručnosti. Druháci predstavili 2 projekty malých drevostavieb- psia búda a altánok, tretiaci tiež 2 projekty veľkých drevostavieb- záhradný prístrešok a prístrešok na hojdačku. Tieto malé a veľké drevostavby aj reálne vyrobili. Po prezentáciách prítomní študenti hlasovali o víťazovi, kde mali posúdiť odbornú stránku projektov i verbálny prejav jednotlivých vystupujúcich. Víťazom sa stal J.Karásek z 3.T s výrobou prístrešku na hojdačku. Akciu organizačne pripravila Ing. Mošková.

      Z.Vonkomerová

    • Lezecký kurz
     • Lezecký kurz

     • Do galérie Lezecký kurz boli pridané fotografie.

      Prvá polovica žiakov triedy 3.H (Ochrana osôb a majetku pred požiarom) v pondelok 22.5.2017 začala 5 dňový lezecký kurz. Na cvičných skalách v prírodnej pamiatke Kalamárka získajú základné zručnosti pri lezení a zlaňovaní.

    • Týždeň modrého gombíka
     • Týždeň modrého gombíka

     • Do galérie Týždeň modrého gombíka boli pridané fotografie.

      V dňoch 15.-19.5.2017 sa naša škola prostredníctvom 4 študentov- dobrovoľníkov  zapojila do celoslovenskej verejnej zbierky s názvom Týždeň modrého gombíka. Organizoval ju Slovenský výbor pre UNICEF s cieľom zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine. Takmer 1 milión detí stále žije v konfliktnej oblasti a sú nevinnými obeťami niekoľko rokov trvajúceho ozbrojeného konfliktu. Naši študenti sa pohybovali v priestoroch školy a následne sa presunuli aj do mesta. Oslovovali verejnosť  s cieľom finančne prispieť do zbierky. Ďakujeme za každý príspevok, ktorý je svetielkom nádeje pre ukrajinské deti.

      Zuzana Vonkomerová

    • 58.ročník medzinárodnej súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ)
     • 58.ročník medzinárodnej súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ)

     • Do galérie 58.ročník medzinárodnej súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) boli pridané fotografie.

      Dňa 11.mája 2017 sa na TU Zvolen konal 58.ročník medzinárodnej súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). 58.ročník slávnostne otvoril  dekan DF TU doc.Ing Ján Sedliačik, PhD.

      Súťažili študenti slovenských aj zahraničných vysokých škôl v rôznych sekciách. Prvý rok mohli súťažiť aj žiaci stredných odborných škôl a gymnázií v stredoškolskej sekcii. Žiaci prezentovali práce pred odbornou komisiou v oblasti drevárstvo, nábytkárstvo, drevené stavby a konštrukcie, design, chemické spracovanie dreva, protipožiarna ochrana, ekonomika a manažment, marketing a pod. Obhajob v tejto sekcii sa zúčastnilo 9 žiakov z rôznych škôl Slovenska: SOŠ drevárska Topoľčany, Gymnázium M.Rúfusa Žiar nad Hronom, SOŠ sv.J.Robotníka Žilina a samozrejme žiaci našej školy. Boli to žiaci Ema Gavajdová s prácou Zariadenie na tvorbu ľahkej peny, Roman Záchenský s prácou Fínska sauna a Michal Očenáš s prácou Thonet racking chair.

      Obhajoby prebiehali v priateľskom duchu. Po obhajobách sme sa aj so žiakmi zúčastnili zaujímavej prehliadky „To najlepšie čo doma máme – Moderné drevo“ na Zvolenskom zámku. Po prehliadke bol pre nás v Menze ŠD pripravený slávnostný obed. Potom už všetci netrpezlivo čakali na výsledky. A ako sa hovorí „To najlepšie nakoniec“, v tomto prípade to platilo doslova, pretože ako posledná sekcia bola vyhodnotená stredoškolská sekcia a náš Michal Očenáš, ktorý obhajoval svoju prácu ako posledný sa stal jej víťazom. Technická univerzita ho ocenila finančne. Prácu Romana Záchenského ocenil Drevársky magazín ročným predplatným časopisu.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a výhercom srdečne gratulujeme.

      Ing Danka Račková, koordinátor SOČ

    • FIREKO 2017
     • FIREKO 2017

     • Do galérie FIREKO 2017 boli pridané fotografie.

      13. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky zúčastnili na žiaci 1 a 2 roční ochrana osôb a majetku pred požiarom 4.5.2017 areál Expo Center Trenčín

    • DEŇ HASIČOV
     • DEŇ HASIČOV

     • Do galérie DEŇ HASIČOV boli pridané fotografie.

      Prvé májové dni patria v našej škole už tradične predovšetkým študentom študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom.  Hovorí sa, že sedmička je šťastné číslo. A práve siedmy ročník Dňa hasičov sme 5. mája absolvovali. Organizačne veľmi dobre zvládnuté podujatie pripravili študenti tretieho ročníka pod vedením svojich pedagógov.

      Program podujatia bol rozdelený do troch častí, spoločne tvoriacich pestrú mozaiku vážnejších aj vtipnejších  situácií.

      Prvá časť programu sa konala v aule školy, kde moderátori Katarína Mýtová a Rastislav Bosák privítali hostí, riaditeľa školy, pedagógov, spolužiakov, ale najmä našich prvákov.

      Moderátori predstavili divákom osobnosť  sv. Floriána - patróna hasičov, film o činnosti hasičských jednotiek a pútavú prezentáciu exkurzií a cvičení absolvovaných staršími žiakmi odboru. Po ich zhliadnutí na prvákov čakal  vedomostný kvíz.  

      Program v aule vyvrcholil zložením sľubu do rúk Hasičky roka 2016 Emy Gavajdovej (4.H). Ním sa prváci zaviazali dodržiavať hasičské desatoro a byť nápomocnými tým, ktorí budú ich pomoc potrebovať.

      Druhá časť programu – súťaž zručnosti, sa konala na školskom ihrisku. Inovovaná prekážková dráha preverila nielen obratnosť, ale aj schopnosť  tímovej spolupráce prvákov. V súťaži zručnosti uspeli všetci, aj keď v závere už tradične nezostal ani jeden prvák suchý...

      Záverečným bodom programu bolo školské kolo súťaže Železný hasič. Recesiu na ihrisku nahradilo maximálne sústredenie sa na výkon. Do súťaže sa zapojilo desať žiakov odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom z 1., 2., a 3. ročníka. Niektorí súťažiaci potvrdili svoje dosahované limity, iní siahli až na dno svojich síl. Víťazmi školského kola súťaže sú všetci, pretože fyzicky náročný okruh nikto predčasne nevzdal.

       

      Výsledky školského kola súťaže Železný hasič 2017

      1. miesto Maroš Bošeľa    1. H     dosiahnutý čas 2:33 min
      2. miesto Dominik Kohút   3. H     dosiahnutý čas 2:45 min
      3. miesto Cyril Ďurčo  2. H     dosiahnutý čas 3:00 min

       

      Súťaž absolvovali aj žiaci: Mikeš, Udička, Michalák /1.H/,  Trnavský, Balko /2.H/, Hruška,    Čipka /3.H/

      Slavka Mošková

    • Fíni na SVK - apríl 2017
     • Fíni na SVK - apríl 2017

     • Do galérie Fíni na SVK - apríl 2017 boli pridané fotografie.

      Projekt Erasmus +

      Nové zručnosti pre vzájomnú prax

      Projekt Nové zručnosti pre vzájomnú prax pokračoval v termíne 27.3- 7.4.2017 ďalšou mobilitou. Počas dvojtýždennej stáže sa praxe v našich školských dielňach zúčastnili študenti zo strednej odbornej školy Salpaus vo fínskom meste Lahti. Študenti mali možnosť oboznámiť sa s  výrobou ľudových hudobných nástrojov – fujary v ÚĽUV v Banskej Bystrici, navštívili spoločnosť na výrobu drevených okien Mintál interiér a drevársku spoločnosť Kronospan.

      Hlavná časť ich stáže v našej škole spočívala v ručnom obrábaní dreva, v tvorbe projektovej dokumentácie v programe TurboCAD, výrobe podnožky podľa zadania tradičnými ručnými nástrojmi a povrchovej úprave výrobku ľudovými vzormi vypaľovanými pyrografickou technikou.

      Študenti počas 2 týždňov získali nielen zručnosti v ručných drevoobrábacích technikách, ale aj spoznali slovenskú kultúru a navštívili historické pamiatky. 

      Výstup našich žiakov s fínskymi spolužiakmi na Pustý hrad, spojený s opekaním, bol príjemným zavŕšením dvojtýždennej stáže Fínov na Slovensku.

      Mgr. Božidara Bobeničová

    • XXXIX.ročník krajského kola SOČ
     • XXXIX.ročník krajského kola SOČ

     • Do galérie XXXIX.ročník krajského kola SOČ boli pridané fotografie.

      Dňa 7.4. 2017 sa na SPŠ dopravnej vo Zvolene konal XXXIX. ročník krajského kola SOČ.  Stretli sa tam mladí ľudia z celého kraja, ktorí prišli reprezentovať seba a svoju školu v rôznych odboroch so svojimi prácami. Pri vstupe do školy sa každý odprezentoval a prezrel  učebňu, kde svoju prácu bude prezentovať. Po slávnostnom otvorení súťaže sa to začalo. Za zatvorenými dverami bol počuť potlesk, ktorý si dopriali všetci navzájom. Po obede v každom odbore vyhlásili predsedovia odborov očakávané výsledky. Vyhlásili poradie na prvých troch miestach a určili po dve práce z každého odboru, ktoré postupujú do celoštátneho 6kola, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 26. – 28.4. na SPŠ J,Murgaša v Banskej Bystrici.

      Našu školu reprezentovali siedmi žiaci so šiestimi prácami. V odb. 01 – problematika voľného času Dominik Salajka z triedy II.D a Roman Záchenský z triedy IV.A, v odb. 12 - Elektrotechnika a hardware Slavomír Ivanič a Peter Muráň z triedy IV.M, v odb. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Martin Baláž z triedy IV.M a v odb. 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba Michal Očenáš a Dianka Bevelaquová, obaja z triedy IV.D. Žiaci sa medzi všetkými nestratili a Dominik v odb. č. 01 a Michal v odb.16 získali krásne tretie, bohužiaľ nepostupové miesta. Obom srdečne blahoželáme, a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Ing Račková - koordinátor SOČ

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

      V našej škole sme sa opäť 21.4.2017 pripojili k podujatiu Deň Zeme.  Naši prváci a druháci sa v tento deň venovali aktivitám spojeným s enviromentálnou tematikou. Prvákom v aule predstavil prácu firmy Marius Pedersen jej regionálny riaditeľ vo Zvolene. Firma zabezpečuje služby v oblasti odpadového hospodárstva. Následne boli prvákom premietané dokumenty o životnom prostredí, o možnostiach jednotlivca aktívne prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Druháci boli rozdelení na viac skupín a pohybovali sa v teréne. Jedna trieda absolvovala odbornú prednášku v priestoroch Arboréta vo Zvolene a dozvedela sa informácie o činnosti organizácie.  Druhá skupina upratovala areál školy, internátu a priestory smerom k podniku Bučina. Tretia skupina bola súčasťou Lesníckych dní vo Zvolene, v rámci ktorých študenti z odboru tvorba nábytku a interiéru prezentovali svoje výrobky pred verejnosťou. Spomínané aktivity  a pripomenutie Dňa Zeme sa stali výchovným podnetom vo vzťahu k prírode.

      Z.Vonkomerová