• XXXIX. ročník školského kola SOČ
     • XXXIX. ročník školského kola SOČ

     • Do galérie Školské kolo SOČ 2017 boli pridané fotografie.

      Dňa 8.3.2017 sa na našej škole konal XXXIX. ročník školského kola SOČ. Súťažilo 32 žiakov s  prácami v týchto odboroch:

      01 – problematika voľného času

      10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      12 – Elektrotechnika a hardware

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba  

      Najväčšia konkurencia medzi žiakmi bola v odbore 16, kde práce obhajovali všetci žiaci maturitného ročníka v odbore tvorba nábytku a interiéru s počtom 20.

      Do krajs kého kola, ktoré sa bude konať 7.apríla 2017 na SPŠ J.Murgaša v Banskej Bystrici, z každého odboru mohli postúpiť dve práce:

      Odb. 01:         1. miesto        SALAJKA Dominik                 II.D

                              2. miesto        ZÁCHENSKÝ Roman              IV.A

       

      Odb.12:          1. miesto        IVANIČ Slavomír, MURÁŇ Peter      IV.M

                                                    

      Odb.14:          1. miesto        BALÁŽ Martin                                    IV.M

                              2. miesto        GAVAJDOVÁ Ema                  IV.H – práca nepostupuje

                              3. miesto        ORAVEC Róbert                     IV.A - práca nepostupuje

       

      Odb.16:          1. miesto        OČENÁŠ Michal                     IV.D

                              2. miesto        BEVELAQUOVÁ Diana           IV.D    

                              3. miesto        ĽUPTÁKOVÁ Anna                IV.D - práca nepostupuje

                                                     ČILLAG Július                         IV.D - práca nepostupuje

                                                     SLIVKA Dávid                         IV.D - práca nepostupuje

       

      V odb. 10 neboli udelené žiadne ceny.                                        

       

      Všetkým postupujúcim srdečne gratulujeme.

      Ing Danka Račková

      koordinátor SOČ   

    • Valentínska kvapka krvi
     • Valentínska kvapka krvi

     • Do galérie Valentínska kvapka krvi boli pridané fotografie.

      Február sa tradične spája s Valentínskou kvapkou krvi. Je to celoslovenská kampaň zameraná na oslovenie darcov krvi najmä z radov mladých ľudí. Heslom aktuálnej kampane je „šťastie máme v krvi, prečo ho nezdieľať“ a organizuje ju Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.

      Sme veľmi radi, že táto nezištná kampaň je obľúbenou u našich študentov, a tak sa opäť 21.2.2017 naša odborná učebňa mohla zmeniť na mobilnú transfúznu jednotku. Od skorého rána 37 študentov a 3 študentky prišli pred multimediálnu učebňu, v ktorej sa uskutočnili samotné odbery krvi. Úžasné je, že spomedzi 40 darcov bolo až 16 prvodarcov.

      Najskôr vyplnili dotazník o ich aktuálnom zdravotnom stave, následne absolvovali kontrolu u lekára a napokon nasledoval  samotný odber krvi. Ten trval od 10 do 15 minút, počas ktorého študent odovzdal 450 ml vzácnej červenej tekutiny.  Vysoká účasť našich študentov je najlepšou motiváciou pre mladších spolužiakov.  Medzi študentmi panovala celý čas veľmi príjemná atmosféra, navzájom sa podporovali. Pracovníci mobilnej transfúznej stanice pochválili dobrý zdravotný stav našich študentov, ktorý umožnil odbery veľkému počtu študentov v  porovnaní s inými strednými školami. Našim študentom, ktorí sa rozhodli darovať krv, patrí veľké poďakovanie. Opäť ukázali, že si uvedomujú obrovský význam darcovstva krvi. Akciu organizačne pripravila Ing. Šáliová.

      Z.Vonkomerová

      Do galérie Valentínska kvapka krvi boli pridané fotografie.

    • Etudy z dreva 2017 - Drevená hračka
     • Etudy z dreva 2017 - Drevená hračka

     • Videoarchív RTVS: TELEREGINA

      Do galérie Etudy z dreva 2017 - Drevená hračka boli pridané fotografie.

      V utorok 14.2.2017 sa konalo v Lesníckom a Drevárskom múzeu vo Zvolene slávnostné vyhlásenie už 18. ročníka súťaže Etudy z dreva a zároveň bola táto výstava otvorená aj pre širokú verejnosť.

      Tretinu študentských cien získala SOŠ drevárska Zvolen

      Originál, prototyp a modely drevenej hračky (Stredných a vysokých škôl)

      1. Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok za súbor 20-tich študentských prác ako celok
      2. SOŠ Drevárska Zvolen – Silvia Nosáľová (Hupky Dubky)
      3. SSUŠ Žilina za súbor 12-tich študentských prác ako celok (inovatívne skladačky)

       

      Čestné uznania

      1. Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica – Ivana Výbohová  (Skladačka hlavolam – uhol pohľadu)
      2. SOŠ Drevárska Zvolen – Matúš Vaňo (Pioner 05 - Pekáč 05)
      3. SSuŠ Žilina – Andrea Mináriková (Korytnák)

       

      Cena vydavateľstva YUDINY

      • SOŠ Drevárska Zvolen – Martina Tretiaková (Hríbik)

       

      Cena spracovateľov dreva SR

      • SOŠ Drevárska Zvolen -za študentské práce (pestrá kolekcia hračiek a nápaditú prezentáciu)

       

      Do galérie Etudy z dreva 2017 - Drevená hračka boli pridané fotografie.

      Napísali o nás:

      Drevársky magazín

      zv-podujatia.com

    • Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016
     • Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016

     • Do galérie Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016 boli pridané fotografie.

      Projekt Erasmus plus: Nové zručnosti pre vzájomnú prax, do ktorého je naša škola zapojená, pokračoval druhou mobilitou, výmenným pobytom našich študentov vo Fínsku.

      Počas dvojtýždňovej mobility vo fínskom meste Lahti, šiesti študenti našej školy (odbory drevár, technik drevostavieb a stolár) praxovali v strednej škole Salpaus Further Education. Odborná  prax bola zameraná na programovanie CNC strojov a vlastnú prácu na CNC strojoch.

      Celá dvojtýždňová prax bola rozdelená do 4 častí:

      príprava materiálu – rezanie, hobľovanie, lepenie škárovky na výrobky, výroba preglejky

      programovanie pracovného postupu opracovania výrobkov v Biesse editore

      základné  kroky  programovania

      programovanie opracovania krájacej dosky v CNC

      návrh motívu a programovanie opracovania a frézovania nástenných hodín v CNC

      návrh motívu a programovanie opracovania menovky z preglejovanej dosky v CNC

      práca na troj a štvorosom CNC stroji – výroba naprogramovaných výrobkov na CNC stroji

      povrchová úprava výrobkov – voskovanie, olejovanie, lakovanie

      Pracovná doba počas celej stáže bola od 8,15 do 15,00.

      V popoludňajších hodinách a cez víkendy sa študenti zúčastnili poznávania Lahti, športových aktivít v zimnom športovom areáli, výletu do Tallinu a Helsínk.

      Fínsky partner pre nás zorganizoval fínsky večer so saunou, kúpaním sa v zamrznutom jazere, fínskym občerstvením a hrami. Bola to veľmi príjemná skúsenosť a možnosť spoznať život a kultúru Fínov. Naši študenti si pre fínskych partnerov pripravili prezentácie v anglickom jazyku o našej škole a o Zvolene, aby partnerom bližšie predstavili školu, učebne, dielne a zároveň aj naše mesto a jeho kultúrne a historické pamiatky, nakoľko fínsky partner zo Salpaus príde na výmenný pobyt do našej školy v marci 2017.

      Celá mobilita bola pre študentov školy po odbornej stránke veľkým prínosom a poskytla im cenné skúsenosti, ktoré využijú v svojom súčasnom štúdiu aj v praxi. Každý študent po ukončení stáže získal dokument Europass mobilita a certifikát o absolvovaní mobility v Salpaus. Stáž im zároveň otvorila nové možnosti pri pokračovaní na vysokých školách,  v svojom budúcom povolaní, v  zamestnaní sa na Slovensku, prípadne v zahraničí.

      Naši študenti mali možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, pretože komunikačným jazykom stáže bol anglický jazyk.  Pobyt v partnerskej škole si vyžadoval okrem zvládnutia bežných komunikačných situácií aj používanie odbornej slovnej zásoby.

      Mgr. Božidara Bobeničová

      koordinátorka projektu

      Do galérie Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016 boli pridané fotografie.

    • JAVOR 2016
     • JAVOR 2016

     • Do galérie JAVOR 2016 boli pridané fotografie.

      9.12.2016 sa spájal v našej škole s veľmi výnimočnou udalosťou. Konal sa už 21. ročník kultúrno - spoločenského podujatia s názvom Javor. P. riaditeľ Ing. Laššák oficiálne privítal vzácnych hostí v zborovni školy. Keďže je jedným z cieľov dňa propagovať remeslá a tradície regiónu, od rána sa prízemie zaplnilo ľudovými remeselníkmi. V rámci jarmoku ponúkali pestrú paletu svojich výrobkov a predaj bol obohatený aj o vianočné ozdoby. Pre návštevníkov boli v jednotlivých učebniach pripravené sprievodné akcie-  vernisáž Historické hasičské prilby z domova a zo sveta, výstavou sa prezentovalo Lesnícke a drevárske múzeum, realizovali sa tvorivé dielne Podpolianskeho osvetového strediska. Záujemcovia sa mohli dozvedieť zaujímavosti v medailóne venovanom rezbárovi p. Pindiakovi. Veríme, že odborná verejnosť ocenila seminár- Výroba ľudových hudobných nástrojov. Prezentovali sa aj drevárske firmy- Bučina DDD a ForDom. Tento deň je zároveň aj Dňom otvorených dverí v našej škole. Preto sme mysleli aj na budúcich stredoškolákov. Boli pre nich pripravené učebne, v ktorých mohli vidieť ukážky prác našich študentov, formou prezentácií sa mohli dozvedieť dôležité  informácie  o našich študijných a učebných odboroch-  drevárstvo a nábytkárstvo, drevostavby, ochrana osôb pred požiarom, mechanik počítačových sietí, tvorba nábytku a interiéru aj stolárstvo. Žiaci základných škôl sa mohli zapojiť do výtvarnej súťaže- Ukáž svoj talent a do súťaže v práci s drevom- Drevo v živote človeka. Neskôr  program pokračoval v aule, počas ktorého boli vyhlásené študentské osobnosti školy. V programe vystúpili naši šikovní študenti. Záver Javora patril tradične spoločnému obedu v školskej jedálni, počas ktorého si hostia aj zamestnanci zaspievali koledy a pripomenuli adventné zvyky. Ďakujeme všetkým návštevníkom Javora 2016, že svojou účasťou podporili podujatie. Veríme, že všetci prítomní prežili v príjemnej atmosfére predvianočný deň a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Javora.

          Z.Vonkomerová

      Do galérie JAVOR 2016 boli pridané fotografie.

    • KABU 2016
     • KABU 2016

     • Do galérie KABU 2016 boli pridané fotografie.

      Študenti 4. ročníka spolu so Študentskou radou zorganizovali tradičný Krst absolventov budúcich- KABU, teda prijímanie prvákov do cechu drevárskeho. Celá akcia sa konala v aule. Najskôr si cechmajster spolu s pani cechmajstrovou vypočuli sľub prvákov, ktorých zastupovalo“ zelené ucho“. V ňom sa prváci zaviazali správať sa slušne a s úctou k starším spolužiakom. Neskôr 4 štvrtáci v úlohe katov vyberali prvákov na plnenie jednotlivých úloh. Pílili nohy na stoličkách, stáčali hasiace hadice, netradičnou formou šmirgľovali dosky, pochutnávali si na slaných tyčinkách a vzápätí pískali či odpovedali na otázky  kvízu. Vtipné slová moderátorov, ktorými boli Cyntia Hudecová (4.D) a Ján Pálka (4.A),  aj veselý  šašo  priložili ruku k celkovému zábavnému vyzneniu jednotlivých úloh a uvoľnili napätie prvákov. Program spestril vlastnou tvorbou M.Dudáš (3.S) piesňami a hrou na gitare. V plnení úloh napokon najlepšie obstáli prváci z 1.T(technik drevostavieb). Víťazi mohli ako prví prejsť popod gáter. Až bohatý prídel pilín, ktoré sa všetkým prvákom vysypali za golier, z nich urobil riadnych členov cechu drevárskeho.

           Z.Vonkomerová

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

     • Do galérie Študentská kvapka krvi boli pridané fotografie.

      Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi - Kvapka krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  27.10.2016 sa po deviatykrát multimediálna učebňa v priestoroch našej školy dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Aktuálne heslo bolo: „Nech si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv “. Vyjadruje, že ľudí, ktorí potrebujú krv, známky študentov vôbec netrápia. Sú vďační za ochotu študentov darovať krv.  Zapojilo sa 33 študentov a 2 pedagógovia.  Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Kvapku krvi organizačne pripravila Ing. Šáliová.

       Z. Vonkomerová

    • Halloween 2016
     • Halloween 2016

     • Do galérie Halloween 2016 boli pridané fotografie.

      Koniec októbra sa spája so sviatkom Halloween, ktorým sa v minulosti starí Kelti lúčili s letom a vítali zimu. Kelti sa snažili týmto sviatkom okrem iného nakloniť si dobrých duchov, aby ochraňovali ich domovy. Aj v našej škole sa študenti s odhodlaním, nadšením a tvorivosťou pustili do príprav sviatku Halloween. Od rána 27.10.2016 sa po chodbách prechádzali hrôzostrašné aj vtipné masky. Neskôr nás v aule uvítala strašidelná scéna s kulisami na javisku.  V  slovno- hudobnom  programe účinkovali hlavne študenti odboru – tvorba nábytku a interiéru. Tradične veľký počet masiek ukázal,  že zábava a recesia patrí k tomuto dňu. Halloween sa však nezaobíde aj bez typických žltých či oranžových predmetov, ktoré v tomto období skrášľujú rôzne miesta. Áno, sú to tekvice, ktoré ozdobili javisko našej auly. Študenti naplno popustili uzdu svojej fantázii a hotové umelecké diela boli na svete. Po zhodnotení porotou si cenu za najkrajšiu tekvicu odniesli študenti 1.T- technici drevostavieb. Určite bude väčšina prítomných súhlasiť, že v tento predprázdninový deň vládla na našej škole úžasná atmosféra, taká, aká na Halloween má byť. Poďakovanie patrí Mgr. Švingálovi, ktorý organizačne  akciu pripravil.                             

       Z.Vonkomerová

    • Exkurzia na veľtrh vysokých škôl
     • Exkurzia na veľtrh vysokých škôl

     • Do galérie Exkurzia na veľtrh vysokých škôl boli pridané fotografie.

      12.10.2016  sa  konal v Bratislave  medzinárodný veľtrh vysokých škôl v priestoroch Národného tenisového centra. Aj z našej školy sa na ňom zúčastnilo 27 maturantov . Pestrý výber ponúkali hlavne slovenské, české,  ale aj iné európske vysoké školy. Naši študenti sa zaujímali o podmienky prijatia, študijné odbory na jednotlivých školách, poplatky či dĺžku štúdia. Získali aj rôzne prezentačné študijné materiály, ktoré im  môžu pomôcť pri výbere vhodnej vysokej školy. Celá exkurzia sa niesla v príjemnej  atmosfére, študenti boli spokojní a vyučujúce Mgr. Kubíková a Ing. Šáliová ocenili kultivovanosť a disciplinovanosť našich študentov.

      Z.Vonkomerová

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Je tradíciou našej školy navštevovať kultúrno - spoločenské podujatia. Sme radi, že sme  znovu mohli v jeden jesenný deň zavítať do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene a vidieť divadelnú hru Zajatec vlastného príbehu v réžii Juraja Nvotu. Hru písal priamo pre DJGT. Hra je sondou do súčasného života s nevšedným príbehom a prvkami humoru. Inscenáciu doplnil komiksovou scénou a nápaditými kostýmami hercov. Dramatické dielo dotvárajú fascinujúce a podmanivé piesne, ktorých hudbu skomponovala Ľ. Malachovská Čekovská. Študenti po predstavení vyjadrili pozitívnu reakciu svojím potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu divadelného predstavenia.

      Z.Vonkomerová

    • Odborná exkurzia Slovlepex - DREVODOM - Zuberec
     • Odborná exkurzia Slovlepex - DREVODOM - Zuberec

     • Do galérie Odborná exkurzia Slovlepex - DREVODOM - Zuberec boli pridané fotografie.

      19. septembra 2016 sa študenti 2.T a 2.A zúčastnili odbornej exkurzie s obsahom zameraným na prehĺbenie poznatkov z predmetov technológia, stavebné konštrukcie, drevostavby a odborný výcvik.

      Technologická časť exkurzie sa konala v drevospracujúcej spoločnosti Slovlepexa.s v Dolnom Kubíne. Výrobný program firmy tvorí výroba lepených okenných a dverových eurohranolov, konštrukčných lepených hranolov, škárovky a lepených plátov. Filozofia firmy stojí na výrobe vysokokvalitných výrobkov s maximálnym dôrazom na ekológiu. Študenti ocenili vysokoodborný výklad s podrobným vysvetlením jednotlivých technologických uzlov výrobného procesu, ktorý bude prínosom najmä pre predmet technológia.

      Odborná exkurzia pokračovala v spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o. so sídlom v Podbieli. Spoločnosť sa zameriava na výrobu a montáž drevených zrubových a  stĺpikových drevostavieb (domov) a rekreačných chát. Výrobný program dopĺňa široký sortiment záhradných chatiek, altánkov , prístreškov.

      V blízkosti sídla firmy sa nachádza rekreačná oblasť Svrčkovce, ktorú tvorí 12 rodinných domov, všetko z produkcie spoločnosti DREVODOM ORAVA, s. r. o..  Tu nám zástupca spoločnosti poskytol výklad o novodobých konštrukciách používaných pri výrobe rodinných domov a chát.  Rekreačná oblasť osadená v krásnom prostredí Západných Tatier mala svoje čaro aj vo veľmi sychravom a studenom počasí.

      S tradičnou konštrukciou zrubových drevostavieb sa  žiaci oboznámili v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Na úvod bol zaistený odborný výklad zameraný na históriu skanzenu a informáciu o lokalitách pôvodného výskytu tu osadených zrekonštruovaných stavieb. Následne mali žiaci možnosť prejsť si skanzen samostatne.

      A na záver:

      z pohľadu pedagóga môžem konštatovať, že pracujem s mladými ľuďmi, ktorí sa vedia primerane správať aj na mimoškolskej akcii. Možno boli na začiatku technologickej exkurzie zaskočení  väčším  hlukom. Túto skutočnosť je však potrebné prijať a uvedomiť si, že drevárska prevádzka nie je zvukotesné  laboratórium, je teda nereálne očakávať, že tam bude „ticho“. Taká je prax....

      Ing. SlavkaMošková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska
   • sosdrev@sosdrev.sk
   • webmaster@sosdrev.sk
   • Sekretariát: +421 911 703 569
   • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
   • it@sosdrev.sk
   • 37956469
   • 2021881081
   • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
   • jedalen@sosdrev.sk
   • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
 • Sociálne siete

 •