• Besedy na tému - Kým začneš

     • 14.2.2022 sa v priestoroch našej školy konali besedy s Mgr. Holecovou, lektorkou MP Education. Táto spoločnosť zabezpečuje svojimi aktivitami doplňujúce vzdelávanie pre študentov stredných škôl aj v oblasti dospievania. Besedy mali názov- Kým začneš. Ich obsahom boli témy- psychická pohlavná zrelosť, plánované rodičovstvo, riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, internetové známosti, prevencia zneužívania, plánované rodičovstvo. Besedy boli pre chlapcov z 1.TCM a 1.H a pre dievčatá z 1.D a 1.H. Študentom sa pútavé besedy páčili a považovali ich za prospešné.

      Z.Vonkomerová

     • Online workshop: Halloween vs. Sviatok všetkých svätých

     • 27.10.2021 sa žiaci skupiny ANJ II.T/H/D zúčastnili online workshopu zameraného na porovnanie amerického sviatku Halloween a nášho Sviatku všetkých svätých. Workshop pripravili dobrovoľníci z organizácie FLEX (Future Leaders Exchange Program), ktorá funguje pri American Spaces (kancelária v rámci amerického ministerstva zahraničia). Celý workshop bol v angličtine.

      Študenti v rámci workshopu diskutovali online s organizátormi,  dozvedeli sa veľa informácií o týchto 2 sviatkoch, rozšírili si svoju slovnú zásobu v anglickom jazyku a v závere workshopu súťažili o hodnotné ceny, ktoré im boli odovzdané osobne jednou z organizátoriek workshopu a dobrovoľníčkou v organizácii FLEX, ktorá v tejto organizácii pôsobí ako jedna zo „city representatives“ (dobrovoľnícka činnosť v oblasti vzdelávania), Hanou Baranovou (IV.TM).

      Naši žiaci predviedli, že komunikácia v angličtine im nie je cudzia a v kvíze preukázali výborné vedomosti.

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie takéto akcie, ktoré sú v čase koronavírusovej pandémie príjemným spestrením školského vyučovania a výborným prostriedkom na overenie si svojich komunikačných zručností v ANJ v praxi.

      PaedDr. Božidara Bobeničová

     • "Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020"

     • Španielsko je pre nás krajinou tanca, slnka, mora, futbalu.... Spájať ho so spracovaním dreva ale nie je celkom bežné. Napriek tomu sa štvorica učiteľov našej školy vybrala za poznávaním a novými skúsenosťami do tejto krajiny. A urobili dobre. Umožnil im to projekt programu Erasmus + s názvom "Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020".

      Pod vedením koordinátorky projektov p.Bobeničovej  vycestovali učitelia odborných drevárskych predmetov p. Barcík, p. Mošková a p. Vatala. Cieľom ich cesty bola partnerská škola Pere Martell v meste Tarragona, cca 100km na juh od Barcelony. Sprievodcom za partnerskú školu bol koordinátor a učiteľ angličtiny Óskar Palazón Ferré. Skupinku oboznámil zo základnými informáciami z histórie aj súčasnosti školy a vzdelávania regiónu Katalánsko.

      Najväčšia časť pobytu bola venovaná účasti na praktickom vyučovaní v školskej dielni. Zaujala aj účasť na teoretickom vyučovaní a v rámci jednej hodiny angličtiny skupina odprezentovala informácie o našej krajine, meste a škole. Okrem aktivít v škole skupina absolvovala aj exkurzie. Jedno popoludnie bolo venované návšteve miestnej rodinnej firmy na výrobu drevených okien a jeden deň skupina vycestovala do hôr, kde mala možnosť dôkladne spoznať trvalo udržateľný drevodom.

      Ing.R.Barcík

      PROGRAM: slovakia_job_shadowing-1.pdf

      ENS VISITEN 4 PROFESSORS D’ESLOVÀQUIA PER A CONÈIXER EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE

     • Bez drog

     • V októbri sa v rámci protidrogovej prevencie študenti tried 2.A, 2.D, 2.TCM a 1.TCM zúčastnili na besedách s názvom Bez drog. Besedy v priestoroch školy so študentmi viedol p. P.Remper z OZ Bez drog. Hlavným cieľom aktivít na besedách je dosiahnuť, aby si mladiství uvedomili, prečo drogy škodia a že pre nikoho nie sú skutočným riešením problémov.

      Z.Vonkomerová

     • Besedy s policajtom

     • V októbri naši prváci absolvovali besedy s pánom inšpektorom J.Michalíkom, ktorý pracuje ako koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície vo Zvolene. Besedy sa uskutočnili v rámci prevencie sociálno-patologických javov. Aj pre mladistvých je dôležité si uvedomiť, že neznalosť zákonov neospravedlňuje. Pán inšpektor študentom pútavou formou rozprával o svojich skúsenostiach s mladistvými z vlastnej praxe. Z.Vonkomerová

     • Biela pastelka

     • Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj tento rok sa 24.9.2021 desať našich študentov zapojilo do jej verejnej zbierky Biela pastelka. Ako dobrovoľníci sa zúčastnili študenti- G.Holíková, K.Šubertová, E.Jančiarová, M.Šnircová, V.Katrenčíková(2.D), D.Kamenský(2.TCM), M.Jacenková, V.Giertová, j.Mistrík a D.Hampachel(3.H). Oslovovali študentov a pedagógov našej školy i verejnosť v uliciach Zvolena. Vyzbierali spolu sumu 413,48 eur. Aj vďaka finančnej pomoci dobrovoľných darcov sa zlepšujú služby pre ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos smeruje do rôznych integračných aktivít, na odstraňovanie architektonických bariér či prevenciu.

      Z.Vonkomerová

     • Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce

     • 30.9.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen organizoval pre maturantov online formou súťaž- Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce v rámci poradenstva pre voľbu povolania. V silnej konkurencii 8 stredných škôl naše družstvo v zložení- H.Baranová, V.Klimáček(4.TM), A.Augustín, D.Dianiška(4.A) a V.Šrámeková(4.H) obsadilo 2. miesto. K vynikajúcemu umiestneniu našim študentom srdečne blahoželáme. Študentov na súťaž pripravili vyučujúce Mgr. S. Kubíková a Ing. I.Šáliová.

      Z.Vonkomerová

     • Deň hasičov

     • Prvé májové dni patria v našej škole už tradične predovšetkým študentom študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom. 4. mája oslavuje sviatok patrón všetkých hasičov sv. Florián a práve pri príležitosti jeho osláv sa aj na našej škole konal Deň hasičov. Trochu netradične spomíname už na konci júna sviatok Floriána, ale tak ako všetko, čo sa za posledný rok zmenilo, aj naše oslavy boli postihnuté pandémiou. Dištančné vzdelávanie nás obralo o kopu spoločných zážitkov v škole, tak aspoň takto na konci roka sme sa rozhodli urobiť niečo, na čo budú žiaci spomínať.

      Tak, ako po predchádzajúce roky, toto podujatie pripravujú žiaci tretieho ročníka pod vedením svojich pedagógov.

      Tento rok bol ešte v niečom iný, žiaľ nemohli sme privítať vzácnych hostí, ktorí k nám s veľkou radosťou na toto podujatie chodili. Iné bolo aj miesto konania vzhľadom ku krásnemu počasiu a faktu, že väčšinu roka sme strávili zatvorení pri počítačoch. Celý slávnostný deň konal na školskom ihrisku.

      Programom nás sprevádzali naši moderátori Eliška Medveďová a Michael Tadeáš Matúška, ktorí privítali riaditeľa školy, pedagógov a najmä prvákov.

      Prvá časť programu - moderátori predstavili mladším spolužiakom osobnosť sv. Floriána - patróna hasičov. Potom nasledoval vedomostno – zábavný kvíz, ktorý poriadne preskúšal už nadobudnuté vedomosti našich prvákov.

      Prvá časť programu vyvrcholila zložením sľubu do rúk hasiča triedy 3.H Matúša Čiefa. Ním sa prváci zaviazali dodržiavať hasičské desatoro a byť nápomocnými tým, ktorí budú ich pomoc potrebovať.

      Druhá časť programu – súťaž zručnosti. Inovovaná prekážková dráha preverila nielen obratnosť, ale aj schopnosť tímovej spolupráce prvákov. V súťaži zručnosti uspeli všetci, aj keď v závere už tradične nezostal ani jeden prvák suchý...

      Andrea Kuchárová Vallašeková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň hasičov.

     • S ÚCTOU A VĎAKOU SPOMÍNAME...


     • Počas veľkonočných dní, presne 02.apríla 2021,
      vo veku 49 rokov dotĺklo srdiečko našej milej kolegyne,
      Ing. Mirky Buktovej,
      triednej učiteľky triedy III. TM,
      učiteľky odborných predmetov,
      predsedníčky predmetovej komisie,
      vedúcej odboru elektrotechnického vzdelávania,
      ale hlavne ľudsky, aj odborne, obdivuhodného,
      zodpovedného, milého a empatického človeka...
      Navždy ju máme v srdci
      a s úctou a vďakou na ňu spomíname...

      Česť jej pamiatke !
      Riaditeľ, učitelia
      a ostatní zamestnanci školy.

     • 43.ročník krajského kola SOČ

     • Dňa 26.3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 43.ročníka SOČ. Ako školské kolá, tak aj krajské kolo sa uskutočnilo v online priestore. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí úspešne postúpili zo školského kola v troch súťažných odboroch. Ich obhajoby boli opäť suverénne, príjemné. Svoje práce mohli porovnávať s prácami žiakov z iných stredných škôl a...... nestratili sa. Za všetko hovoria výsledky: V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia a interiérový dizajn sa na prvom mieste umiestnil Timotej Petrík z triedy IV.TM s prácou Historický drevený prístrešok a v odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa taktiež na 1.mieste umiestnil Miroslav Tresťanský z triedy IV.D s prácou Konferenčný stolík Medúza. Obaja postupujú na celoslovenské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční opäť online na konci apríla. Ostatní traja súťažiaci sa vo svojich odboroch umiestnili na 4.mieste.

      Srdečne gratulujem víťazom a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole SOČ. Ing. Danka Račková, koordinátor SOČ

     • 43.ročník školského kola SOČ

     • Dňa 4.3. 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 43.ročníka SOČ. Dnešná doba si vyžaduje nové riešenia, a preto sme na zorganizovanie súťaže našli riešenie aj my – v online priestore. Naši študenti sa s tým popasovali veľmi dobre, s takouto formou sa už pomaly zžili. Ich obhajoby boli suverénne, možno u niekoho viac a u niekoho menej stresujúce, ako by boli obhajoby prezenčnou formou. Veľmi im chcem v mojom mene za ich zodpovedný prístup poďakovať. Veľká vďaka patrí aj kolegom – členom hodnotiacich komisií (Ing.Barcík, Ing.Chovancová, Mgr.Dvořáček, Mgr.Hucovci, Ing.Kuchárová, PhD,  Ing.Mošková, Ing.Oťapka,  Ing.Vaník) a konzultantom.

      Súťažilo spolu 17 žiakov v troch súťažných odboroch a na prvých troch miestach sa umiestnili nasledovní žiaci:

      10 – Stavebníctvo,geodézia,kartografia a interiérový dizajn:

      Timotej Petrík                       IV.TM        1.miesto    postup do krajského kola      
      Matúš Slovák                       IV.TM        2.miesto    postup do krajského kola
      Jozef Malček                        IV.TM        3.miesto         
      Marek Eduard Mikuš            IV.TM        3.miesto

       

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

      Michal Vasil                        IV.H                 1.miesto          postup do krajského kola

      Michal Ľupták                     IV.H                 2.miesto

      Lucia Tabačeková              IV.H                 3.miesto

       

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba:

      Miroslava Bröstlová                     IV.D     1.miesto          postup do krajského kola

      Miroslav Tresťanský                    IV.D     2.miesto          postup do krajského kola

      Juraj Kán,                                    IV.D     3.miesto

      Monika Ratkovská                       IV.D     3.miesto

       

      Ešte raz, srdečne gratulujeme

      Ing.Danka Račková, koordinátor SOČ