• Exkurzia do Londýna
     • Exkurzia do Londýna

     • Do galérie Exkurzia do Londýna boli pridané fotografie.

      Študenti našej školy sa spolu s Mgr. Bobeničovou a Ing. Šáliovouv termíne od 25.1.-28.1.2016 zúčastnili exkurzie do Londýna. Odlietali sme v pondelok skoro ráno z Letiska M.R. Štefánika a niektorí si prvýkrát v živote užili let lietadlom. Zo zahmlenej a mrznúcej Bratislavy sme pristáli do slnečného Londýna. Čo viac sme si mohli priať! Vonku bolo krásnych 14°C a svietilo slnko. Napriek tomu sme počas tých 3 dní v Londýne zažili snáď všetky ročné obdobia okrem zimy. Nebránilo nám to však v spoznávaní krás Londýna.

      Prvý deň sme si to hneď po ubytovaní namierili k Buckinghamskému palácu. Odtiaľ cez St. James´s park, kde sme si pozreli nácvik RoyalGuard  k Westminsterskému palácu, ktorý  je jeden zo symbolov Londýna. Urobili sme zopár fotiek s jeho dominantou, ktorou je Big Ben v pozadí s LondonEye a pozreli si Westminsterské opátstvo zvnútra. Táto stavba je monumentálna! Prehliadku mesta sme prvý deň zavŕšili večernou prechádzkou cez TowerBridge, ktorý je v noci nádherne osvetlený.

      Druhý deň nás čakali Hyde park s jeho prekrásnymi zákutiami, Historické múzeum, Prírodovedné múzeum, Chinatown a Qxfordstreet. Nachodili sme neskutočne veľa kilometrov, ale videli sme úžasné miesta. Škoda, že také interaktívne múzeá, ako sú v Londýne, nemáme niekde v našom okolí. Bolo by super mať hodinu v múzeu tak, ako to majú študenti v Londýne. Počasie nám dnes ukázalo typické londýnske upršané poobedie. Celý čas pršalo, fúkalo a znova pršalo. Kým sme prišli k Chinatown, boli sme celí premočení. Chinatown je zaujímavá časť Londýna. Akoby sme zrazu boli v úplne inej krajine. A to len na skok od najznámejšej nákupnej ulice Oxfordstreet. Večer sme vyskúšali anglický čaj, nakúpili zopár suvenírov a spokojní sme sa vrátili do hotela.

      Posledný, tretí deň, sme vstávali skôr, aby sme stihli pozrieť ešte zopár známych miest. Boli sme na Trafalgarskomnámesti a Národnej galérii, pozreli sme si Katedrálu sv. Pavla, a potom sme sa rýchlo ponáhľali do hotela vyzdvihnúť batožinu, a začal sa presun na letisko. Peší presun s batožinou pomedzi davy ľudí, metro, autobus, peší presun... A konečne Letisko!

      Ráno, 28.1.2016 nás čakala znova zahmlená Bratislava. Ale nám to neprekážalo. Boli sme plní zážitkov, všetci študenti si vyskúšali komunikáciu v angličtine, videli zblízka pamiatky, ktoré predtým poznali len na fotografiách, otestovali svoje orientačné schopnosti, finančnú gramotnosť a hlavne, celý čas nasávali atmosféru Londýna. Určite všetky tieto svoje poznatky zúročia v budúcnosti na hodinách anglického jazyka.

      Mgr. Bobeničová

      Do galérie Exkurzia do Londýna boli pridané fotografie.

    • JAVOR 2015
     • JAVOR 2015

     • Do galérie JAVOR 2015 boli pridané fotografie.

      11.12.2015 sa spájal v našej škole s veľmi výnimočnou udalosťou. Konal sa jubilejný 20. ročník kultúrno - spoločenského podujatia s názvom Javor. Keďže je jedným z cieľov dňa propagovať remeslá a tradície, od rána sa prízemie zaplnilo ľudovými remeselníkmi. V rámci jarmoku ponúkali pestrú paletu svojich výrobkov a predaj bol obohatený aj o vianočné ozdoby. P. riaditeľ Ing. Laššák oficiálne privítal vzácnych hostí v zborovni školy, kde fujaristi spevom a hrou spríjemnili slávnostné  dopoludnie. Pre návštevníkov boli v jednotlivých učebniach pripravené sprievodné akcie-  vernisáž Historické hasičské prilby z domova a zo sveta, výstavou sa prezentovalo Lesnícke a drevárske múzeum, realizovali sa tvorivé dielne Podpolianskeho osvetového strediska. Záujemcovia sa mohli dozvedieť zaujímavosti o rezbárstve v medailóne venovanom rezbárovi P.Blahovi. Veríme, že odborná verejnosť ocenila seminár- Výroba ľudových hudobných nástrojov-   huslí, gájd a fujár. Prezentovali sa aj zvolenské firmy- Bučina DDD a ForDom. Tento deň je zároveň aj Dňom otvorených dverí v našej škole. Preto sme mysleli aj na budúcich stredoškolákov. Boli pre nich pripravené učebne, v ktorých mohli vidieť ukážky prác našich študentov, formou prezentácií sa mohli dozvedieť dôležité  informácie  o našich študijných a učebných odboroch-  drevárstvo a nábytkárstvo, drevostavby, ochrana osôb pred požiarom, mechanik počítačových sietí, tvorba nábytku a interiéru aj stolárstvo. Žiaci základných škôl sa mohli zapojiť do výtvarnej súťaže- Ukáž svoj talent a do súťaže v práci s drevom- Drevo v živote človeka. Neskôr  program pokračoval v aule, počas ktorého boli vyhlásené študentské osobnosti školy. V programe vystúpili naši šikovní študenti. Záver Javora patril tradične spoločnému obedu v školskej jedálni, počas ktorého si hostia aj zamestnanci zaspievali koledy a pripomenuli adventné zvyky. Ďakujeme všetkým návštevníkom Javora 2015, že svojou účasťou podporili podujatie. Veríme, že všetci prítomní prežili v príjemnej atmosfére predvianočný deň a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Javora.

          Z.Vonkomerová

    • Deň boja proti AIDS
     • Deň boja proti AIDS

     • Do galérie Deň boja proti AIDS boli pridané fotografie.

      1. december je Svetovým dňom boja proti AIDS,  ktorý symbolizujú červené stužky. Aj naša škola sa aktívne pripojila do kampane proti tejto chorobe. Študenti 1.A, 1.H, 2.T a 3.H sa v škole zúčastnili besedy s názvom-„ Kým začneš“. Dievčatá 1.H, 1.A, 1.D, 1.M a 2.H absolvovali besedu s názvom-„ Žena ako symbol života.“ Lektorka Mgr. V.Holecová študentom poskytla mnoho odborných informácií o chorobe HIV/AIDS, o spôsobe prenosu či možnostiach ochrany. Získané informácie sú určite prínosom do ďalšieho života študentov.

      Z.Vonkomerová

    • Železný hasič
     • Železný hasič

     • Do galérie Železný hasič boli pridané fotografie.

      V priestoroch ŠD Bariny vo Zvolene  konal 14. ročník súťaže o putovný pohár Katedry protipožiarnej ochrany TU vo Zvolene s názvom Železný hasič. Súťaže sa zúčastnili hlavne vysokoškoláci, ktorých štúdium je zamerané na ochranu osôb pred požiarom. Naši študenti zastupovali jedinú strednú školu v súťaži po piatykrát. Zároveň prvýkrát v histórii odboru súťažili 2 dievčatá z 1.H. Našu školu reprezentovali 8 študenti z odboru hasič- D.Balko, C.Ďurčo, P.Pavlendová, M.Škultétyová (1.H), D.Kohút, D.Király (2.H), P.Veverka(3.H), L.Volent(4.H). Za úvodnú smolu možno považovať vylosovanie poradia. Naši študenti si vytiahli nízke štartové čísla, čo znamenalo sťažené podmienky, keďže ráno bol veľký chlad a námraza. Ustráchané pohľady našich prvákov na vyšportovaných vysokoškolákov vystriedalo odhodlanie  dobehnúť do cieľa, čo sa všetkým podarilo. Preverili si svoje fyzické schopnosti v náročných disciplínach: roztiahnutie dvoch 40 metrových B prúdov, prekonanie bariéry vo výške 2 m s 13 kg vážiacou vzduchovou fľašou, stočenie 2 ks hadíc B do boxov, prechod po kladine, hammer box- 50 úderov, prenos figúry cez tunel v dĺžke 3 m, výbeh a vytiahnutie hadice s prúdnicou na 7. poschodie ŠD Bariny. Našim dievčatám a chlapcom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj Ing. M. Oťapkovi, vedúcemu študijného odboru ochrana osôb pred požiarom, ktorý študentov pripravuje.

      Z.Vonkomerová

    • KABU
     • KABU

     • Do galérie KABU boli pridané fotografie.

      Študenti 4. ročníka spolu so Študentskou radou zorganizovali tradičný Krst absolventov budúcich- KABU, teda prijímanie prvákov do cechu drevárskeho. Celá akcia sa konala v aule. Najskôr si cechmajster spolu s pani cechmajstrovou vypočuli sľub prvákov, ktorých zastupovalo“ zelené ucho“. V ňom sa prváci zaviazali správať sa slušne a s úctou k starším spolužiakom. Neskôr 4 štvrtáci v úlohe katov vyberali prvákov na plnenie jednotlivých úloh. Pílili nohy na stoličkách, stáčali hasiace hadice, netradičnou formou šmirgľovali dosky, pochutnali si na tyčinkách, spievali karaoke či so zaviazanými očami kreslili spolužiakovi na chrbát logo školy. Vtipné slová moderátorov aj veselý  šašo  priložili ruku k celkovému zábavnému vyzneniu jednotlivých úloh a uvoľnili napätie prvákov. Program spestril M.Dudáš (2.S)  spevom a hrou na gitare. V plnení úloh najlepšie obstáli prváci z 1.H(ochrana osôb pred požiarom). Následne všetci prváci prešli popod symbolický gáter. Až bohatý prídel pilín, ktoré sa prvákom vysypali za golier, z nich urobil riadnych členov nášho cechu.

      Z.Vonkomerová

    • Návšteva divadelného predstavenia: OROL TATRANSKÝ
     • Návšteva divadelného predstavenia: OROL TATRANSKÝ

     •  Je tradíciou našej školy navštevovať kultúrno- spoločenské podujatia. Sme radi, že sme  znovu mohli v jeden novembrový deň zavítať do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene a vidieť poeticko - dramatickú kompozíciu Orol tatranský. Aj týmto spôsobom sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, významnej osobnosti našich národných dejín.  Názov predstavenia súvisí so Slovenskými národnými novinami, ktoré Ľ. Štúr začal vydávať a ich literárna príloha niesla názov Orol tatranský. Aspoň na chvíľu sa naši študenti preniesli do 19. storočia a mohli vnímať okamihy života Ľ. Štúra. Po predstavení vyjadrili pozitívnu reakciu svojím potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu divadelného predstavenia.

      Z.Vonkomerová

    • Halloween
     • Halloween

     • Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

      Koniec októbra sa spája so sviatkom Halloween, ktorým sa v minulosti starí Kelti lúčili s letom a vítali zimu. Kelti sa snažili týmto sviatkom okrem iného nakloniť si dobrých duchov, aby ochraňovali ich domovy. Aj v našej škole sa študenti s odhodlaním, nadšením a tvorivosťou pustili do príprav sviatku Halloween. Od rána 28.10.2015 sa po chodbách prechádzali hrôzostrašné aj vtipné masky. Neskôr nás v aule uvítala strašidelná scéna s kulisami na javisku.  Ostrieľaný moderátor M. Kracina (4.A)  pohotovo a vtipne sprevádzal programom. O hudobnú časť sa postarala školská kapela Fortissimo. Tradične veľký počet masiek ukázal,  že zábava a recesia patrí k tomuto dňu. Halloween sa však nezaobíde aj bez typických žltých či oranžových predmetov, ktoré v tomto období skrášľujú rôzne miesta. Áno, sú to tekvice, ktoré ozdobili javisko našej auly. Študenti naplno popustili uzdu svojej fantázii a hotové umelecké diela boli na svete. Určite bude väčšina prítomných súhlasiť, že v tento predprázdninový deň vládla na našej škole úžasná atmosféra, taká, aká na Halloween má byť. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá organizačne  akciu pripravovala.                             

       Z.Vonkomerová

    • Exkurzia maturantov na veľtrh vysokých škôl
     • Exkurzia maturantov na veľtrh vysokých škôl

     • Do galérie Exkurzia maturantov na veľtrh vysokých škôl boli pridané fotografie.

      Maturanti  4.D a 4.H absolvovali exkurziu do Bratislavy na medzinárodný veľtrh vysokých škôl v priestoroch Národného tenisového centra. Pestrý výber ponúkali slovenské, české, poľské aj rakúske vysoké školy. Naši študenti sa zaujímali o podmienky prijatia, študijné odbory na jednotlivých školách, poplatky či dĺžku štúdia. Získali aj rôzne prezentačné študijné materiály, ktoré im tiež môžu pomôcť pri výbere vhodnej vysokej školy. Celá exkurzia sa niesla v príjemnej  atmosfére, študenti boli spokojní a vyučujúce Mgr. Kubíková a Ing. Šáliová ocenili slušnosť a disciplinovanosť našich študentov.

      Z.Vonkomerová

    • Štyri storočia za sedem hodín
     • Štyri storočia za sedem hodín

     • Do galérie Štyri storočia za sedem hodín boli pridané fotografie.

      Dňa 20.10.2015 sa študenti 3.H a 2.T triedy zúčastnili odbornej exkurzie v drevárskej firme KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.v Liptovskom Mikuláši-Okoličnom.Produktom spoločnosti sú už 20 rokov stavby z dreva alebo ich konštrukčné časti-priehradovéväzníky, nosníky, steny, stropy, krovy. Na stavebnom trhu sasystematicky snaží presadzovať návrat k drevu ako základnému konštrukčnému materiálu.  Vedúci výrobyspoločnosti Kontrakting pán Ing. Lehotský nás previedol výrobnou halou, oboznámil nás s vstupnými materiálmi používanými vo výrobe i samotnou technológiou výroby priehradových väzníkov.

      Obhliadka novostavby rodinného domu realizovaného spoločnosťou Kontraktingbola zaujímavým obohatením našej exkurzie. Typická súčasná  architektúra  nízkoenergetických stavieb našla medzi našimi študentmi svojich priaznivcov, ale i odporcov. Aj takáto rôznorodosť v názoroch je veľkým prínosom pre náš odborný rast, pretože nás učí argumentovať, zdôvodňovať svoje postoje a akceptovať názory iných.

      Musíme poznať históriu, aby sme boli pripravení chápať súčasnosť...to bol dôvod, prečo  sme do programu odbornej exkurzie zaradili aj prehliadku Dreveného artikulárneho kostola v Sv. Kríži. Kostol patrí medzi najväčšie drevené stavby v Strednej Európe. Pochádza z roku  1729 a pôvodne stál v Paludzi. Pri výstavbe vodného diela Liptovská Mara bola táto obec zatopená. Jej obyvatelia sa nedokázali zmieriť so zánikom svojho kostola.  Preto bol kostol úplne rozobraný , prevezený a po ôsmych rokoch znovu postavený v obciSvätý Kríž. Stavba má kapacitu 6000 osôb a dodnes sa v ňom slúžia cirkevné obrady. Zaujímavosťou  určite je, že pôvodne bol kostol postavený bez výkresov. Hlavný tesár totiž nevedel písať ani čítať.

      Slavka Mošková