• HASIČI HASIČOM 2018

     • V piatok 18. januára 2019 sa v kultúrnom dome v meste Poltár uskutočnil 6. ročník podujatia
      s názvom "Hasiči Hasičom", ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.


      Slávnostného podujatia, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku
      ochrany pred požiarmi, sa zúčastnila primátorka mesta Poltár Martina Brisudová, prezident HaZZ Alexander Nejedlý, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ Stanislav Celleng, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Ceľuch, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth a ďalší hostia.


      Nepovšimnuté neostali ani športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ v roku 2018.
      Ako jednotlivci boli ocenení kpt. Ľubomír Lőrinčík, Ladislav Babinský a Maroš Bošeľa (žiak 3.ročníka študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom). Za súťaž
      „Tímový záchranár“ si ocenenie odniesli chlapci z DHZ SOŠ drevárska Zvolen, a to Maroš Bošeľa, Filip Bajnok, Adrián Švec, Dávid Oláh, Dominik Kohút a Daniel Király.


      Poslednou oceňovanou kategóriou bolo osobitné ocenenie za dlhodobú spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom na území Banskobystrického kraja, ktoré bolo udelené SOŠ drevárskej vo Zvolene.

     • Workshop roboty EV3 -TUZVO

     • Do galérie Workshop roboty EV3 -TUZVO boli pridané fotografie.

      V rámci zážitkového vzdelávania študenti odboru Mechanik počítačových sietí navštívili FEVT TU vo Zvolene.

      „Na workshope si účastníci zostrojili vlastného robota a naučili sa ho ovládať pomocou aplikácie v mobile.

      Tímy pracovali v3–4 členných skupinkách. Akcia bola plná napätia a zábavy. Tímy zabojovali o prvenstvo v súťaži robotov –šprint. Úlohou tímu bolo zostaviť robota tak, aby ovládaním pomocou mobilu prešiel čo najrýchlejšie stanovenú dráhu.

      Keďže sa jednalo o nadšencov pre techniku, študenti pokračovali aj programovaním. Vyskúšali si využitie senzorov, motorov, mikroprocesorov na konštrukciu a riadenie autonómneho robota, schopného splniť jednoduchú zadanú úlohu.

      „Robohraním“ chceme rozšíriť spoluprácu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky (FEVT) so základnými a strednými školami, umožniť mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, vzbudiť záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia, naučiť princípy tímovej spolupráce a naučiť mládež hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia.

      Veríme, že workshop študentov zaujal a že sa opäť stretneme na súťaži robotov RoboHranie 2019.“

      doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. (TU Zvolen)