• Premeny dreva

     • Pozvánka na vernisáž výstavy maturitných prác v

      utorok 15. 5. 2018 o 14:30 h.

      Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33 Zvolen
      Výstava potrvá do 12. 6. 2018

     • 59.ročník medzinárodnej súťaže ŠVOČ

     • Dňa 10.mája 2018 sa na TU vo  Zvolene konal 59.ročník medzinárodnej súťaže ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť) pod záštitou dekana DF doc. Ing. Jána Sedliačika, PhD.

      Súťažilo sa v rôznych sekciách. Už 2.rok súťažili aj žiaci stredných odborných škôl v stredoškolskej sekcii, kde bolo prihlásených 7 súťažných prác zo SOŠ sv. J. Robotníka Žilina, Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene a samozrejme žiaci našej školy Radka Hakelová s prácou „Súbor laboratórnych skúšok – horenie materiálov“, Daniel Vápeník s prácou „Pultová strešná konštrukcia“ a Zuzana Chamulová s prácou „Verejné sedenie do barov a reštauráciií – LONNY“. Práve Zuzanina práca v stredoškolskej sekcii bola vyhodnotená ako 3.najlepšia a TU ju finančne ohodnotila. Práce R.Hakelovej a D.Vápeníka ocenil Drevársky magazín ročným predplatným časopisu.

                  Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a výhercom gratulujeme.

      Danka Račková - koordinátor SOČ

     • Krajské kolo vo futbale

     • Dobrý deň, dňa 26.4. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola vo futbale, ktoré sa konalo na futbalovom štadióne FK Pohronie v Žiari nad Hronom. Zúčastnili sa ho víťazi okresných a regionálnych kôl , medzi ktorých sa dostala aj naša škola, ako víťaz okresného a regionálneho kola. Celkovo sa krajského kola zúčastnilo 6 škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Naša škola bola v skupine so Súkromným Gymnáziom Železiarne Podbrezová a SPŠ J. Murgaša z Banskej Bystrice.

      Výsledky v skupine:

      SOŠ Drev. Zvolen- SG Žel. Podrezová - 0:1

      SOŠ Drev. Zvolen- SPŠ J.Murgaša BB- 3:0

      SPŠ J.Murgaša BB - SG Žel. Podbrezová - 0:2 

      V semifinále sme sa stretli s víťazom druhej skupiny, ktorým bolo mužstvo Spojenej školy Kremnička 10 z Banskej Bystrice. Zdolali sme ho po výsledku 1:0 a postúpili sme tak do finále. V ňom sme sa opäť stretli s mužstvom z SG Žel. Podbrezová , ktorému sme opäť podľahli po výsledku 0:1 . Celý turnaj sa odohral vo veľmi ťažkých podmienkach, nakoľko celý deň pršalo.

      Celkové poradie turnaja:

      1. SG Žel. Podbrezová

      2. SOŠ Drevárska Zvolen

      3. Gymnázium M. Rúfusa Žiar nad Hronom

      Našu školu reprezentovali vo všetkých kolách ( okresné, regionálne, krajské) nasledovný žiaci:

      D. Eperješi 4.T, V.Gombala 2.T, P. Hronček 3.A, P.Hulec 2.H , F.Chytil 1.TM, J. Kačmarský 3.M, D.Krnáč 2.S ,M. Melišík 2.H, T.Nociar 2.T , J.Sekereš 3.H ,J. Suba 3.H , M.Trnavksý 3.H , P. Urban 4.M, A. Bavala 1.TM, A.Filipiak 4.H, D. Balko 3.H. Všetkým hráčom patrí veľké poďakovanie a gratulácia k tomuto úspechu.

      Mgr. Peter Blažko

     • Úspech našich dizajnérok v súťaži Mladý tvorca 2018

     • Drevospracujúca výroba - 1. cena  Stolička LONNY, autorka Zuzana Chamulová, Tvorba nábytku a interiéru,  konzultant Ing. Ivana Chovancová

      Cena Slovenskej živnostenskej komory - stolička PABLO, autorka Andrea Babeľová, Tvorba nábytku a interiéru, konzultant Mgr. Jiří Dvořáček

       

     • Deň hasičov

     • Prvé májové dni patria v našej škole už tradične predovšetkým študentom študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom.  4. Mája oslavuje sviatok patrón všetkých hasičov sv. Florián a práve pri príležitosti jeho osláv sa aj na našej škole už po ôsmi krát konal Deň hasičov.

      Tak ako po predchádzajúce roky toto podujatie pripravujú žiaci tretieho ročníka pod vedením svojich pedagógov.

      Program je rozdelený na oficiálnu časť ktorá je v aule školy a súťažné disciplíny ktoré sa odohrávajú na ihrisku.

      Program v aule nás sprevádzali naši moderátory Rebecca Hodásiová a Tomáš Števko, ktorí privítali hostí prof. Ing. Antona Osvalda, Mgr. Ing. Ivana Chromeka PhD., Ing. Evu Mráčkovú PhD., Mgr. Jozefa Hazlingera a pplk. Ing. Ľuboša Michálika, riaditeľa školy, pedagógov, spolužiakov a najmä prvákov.

      Prvé májové dni patria v našej škole už tradične predovšetkým študentom študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom.  4. Mája oslavuje sviatok patrón všetkých hasičov sv. Florián a práve pri príležitosti jeho osláv sa aj na našej škole už po ôsmi krát konal Deň hasičov.

      Tak ako po predchádzajúce roky toto podujatie pripravujú žiaci tretieho ročníka pod vedením svojich pedagógov.

      Program je rozdelený na oficiálnu časť ktorá je v aule školy a súťažné disciplíny ktoré sa odohrávajú na ihrisku.

      Program v aule nás sprevádzali naši moderátory Rebecca Hodásiová a Tomáš Števko, ktorí privítali hostí prof. Ing. Antona Osvalda, Mgr. Ing. Ivana Chromeka PhD., Ing. Evu Mráčkovú PhD., Mgr. Jozefa Hazlingera a pplk. Ing. Ľuboša Michálika, riaditeľa školy, pedagógov, spolužiakov a najmä prvákov.

      Moderátori predstavili divákom osobnosť  sv. Floriána - patróna hasičov, v krátkom videu prezentovali študijný odbor a nechýbala ani prezentácia exkurzií, cvičení a zážitkov starších žiakov. Videá vypracovali sami študenti Filip Bajnok a Patrícia Pavlendová. Po zhliadnutí videí na prvákov čakal  vedomostný kvíz.  

      Program v aule vyvrcholil zložením sľubu do rúk Hasička roka 2017 Dominika Kohúta (4.H). Ním sa prváci zaviazali dodržiavať hasičské desatoro a byť nápomocnými tým, ktorí budú ich pomoc potrebovať.

      Druhá časť programu – súťaž zručnosti, sa konala na školskom ihrisku. Inovovaná prekážková dráha preverila nielen obratnosť, ale aj schopnosť  tímovej spolupráce prvákov. V súťaži zručnosti uspeli všetci, aj keď v závere už tradične nezostal ani jeden prvák suchý...

      Záverečným bodom programu bolo školské kolo súťaže Železný hasič. Recesiu na ihrisku nahradilo maximálne sústredenie sa na výkon. Do súťaže sa zapojilo dvanásť žiakov odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom z 1., 2., 3., a 4. ročníka. Niektorí súťažiaci potvrdili svoje dosahované limity, iní siahli až na dno svojich síl. Víťazmi školského kola súťaže sú všetci, pretože fyzicky náročný okruh nikto predčasne nevzdal.

       

      Výsledky školského kola súťaže Železný hasič 2018

      1. miesto Maroš Bošeľa     1.H     dosiahnutý čas 2:43 min
      2. miesto Markus Červenák   1.H     dosiahnutý čas 3:24 min
      3. miesto Matúš Majer  1.H     dosiahnutý čas 3:28 min

       

      Súťaž absolvovali aj žiaci:

      Diana Sidorová /1.H/

      Denis Mikeš, Ľubomír Udička /2.H/

      Jaroslav Harazín, Radoslav Ľupták, Filip Bajnok /3.H/,

      Denis Čipka, Dominik Kohút, Daniel Király/4.H/

       

      Andrea Vallašeková

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na daroch Zeme, ktoré je potrebné chrániť aj do budúcnosti. Naša škola sa opäť 20.4.2018 pripojila k podujatiu. Prvákom v aule predstavil prácu firmy Marius Pedersen jej regionálny riaditeľ vo Zvolene. Firma zabezpečuje služby v oblasti odpadového hospodárstva. Vo svojom prejave sa venoval aj aktivitám spojeným s environmentálnou tematikou.  Tretiaci boli rozdelení na viac skupín a pohybovali sa v teréne. Jedna skupina absolvovala odbornú prednášku v priestoroch Arboréta vo Zvolene a z úst sprievodcu sa dozvedela informácie o činnosti organizácie. Druhá skupina upratovala okolie školy, internátu,  dielní, ihriska, breh Slatiny a priestory smerom k podniku Bučina. Následne sa študenti presunuli na námestie, kde sa konali Lesnícke dni. Aktívna činnosť študentov a pripomenutie Dňa Zeme sa stali výchovným podnetom do ďalšieho života študentov vo vzťahu k životnému prostrediu.

      Z.Vonkomerová

     • Tímový záchranár 2018

     • Dňa 17.4.2018 sa na strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci - Žilina uskutočnil 9. ročník Tímového záchranára. Organizátorom bola Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina.Tímový záchranár je športovo – vedomostná súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl v oblasti požiarnej ochrany. Ide o skĺbenie vedomosti nadobudnutých počas štúdia a praktickým overením svojich zručností.Súťaž sa skladá z teoretickej časti ktorou je vedomostný test z oblasti ochrany pred požiarom a športovej časti pri ktorej sa simuluje činnosť hasičov. Súťaží sa vo dvojici pričom pri športovej časti súťaže sa vyžaduje spolupráca členov družstva.Účastníci boli rozdelení do kategórií muži stredné školy, muži vysoké školy a ženy.Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných škôl a 3 vysoké školy, 13 súťažných dvojíc v kategórií stredných škôl a 11 v kategórií ženy. Strednú odbornú školu drevársku Zvolen zastupovali  5 dvojice, tri v kategórií muži stredné školy a dve v kategórií ženy.

      Zoznam účastníkov SOŠ Drevárska Zvolen:

      Na 1. mieste sa umiestnili Filip Bajnok 3. roč Maroš Bošeľa 2.roč

      Na 2. mieste sa umiestnili Adrián Ševc 3.roč Dávid Oláh 3.roč

      Na 3. mieste sa umiestnili Dominik Kohút 4.roč Daniel Király 4.roč

      Na 7. mieste sa umiestnili Michaela Škultétyová 3.roč Veronika Zacharová 3.roč

      Na 8. mieste sa umiestnili Andrea Hrončeková 3.roč Diana Sidorová 1.roč

      Pedagogický dozor: Ing. Andrea Vallašeková

     • Deň narcisov

     • Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Ligou proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na prevenciu a informovanosť verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Liga proti rakovine  opakovane organizuje Deň narcisov, do ktorého sa opäť pripojili aj študenti našej školy ako dobrovoľníci. Tento rok pripadol Deň  narcisov na piatok 13-teho. Keďže je pre mnohých spojený s poverou nešťastia, organizátori sa rozhodli pre motto: „ Zmeňme spolu piatok 13. na lepší deň.“ Skupina ôsmich  študentov v priestoroch školy oslovovala učiteľov a študentov s cieľom finančne podporiť nadáciu . Neskôr sa naši dobrovoľníci presunuli do rôznych častí mesta, kde  ich pôsobenie malo veľmi pozitívnu odozvu zo strany  verejnosti. Každý záujemca mohol prispieť ľubovoľnou sumou, za čo dostal  žltý narcis. Jeho pripnutím vyjadril svoju spolupatričnosť s onkologickými pacientmi, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú našu podporu. Naši študenti  vyzbierali v tento deň sumu  419,39  eur. . V oslovovaní verejnosti boli najúspešnejší dobrovoľníci P.Hronček a T.Kerata z 3.A.Všetkým  prispievateľom  vyslovujeme vďaku za ich  prejav ľudskosti a solidaritu s chorými.

         Z.Vonkomerová

     • Zo zábavy ocenenie

     • Jarné kvety vylákali prváčky na lúku za školou. Ich pohodu narušili spolužiaci, ktorí na telocviku trénovali skok do diaľky. Vence, ktoré uvili nakoniec skončili na hlavách najlepších skokanov.

      J.Prokaj

     • Vyhodnotenie škôl v súťaži KLOKAN

     • 19. 3. 2018 klokanilo spolu 67 000 žiakov v 1453 školách na Slovensku. Tešíme sa z výborných výsledkov, ktoré dosiahli naši študenti v rámci Slovenska.

      Celkové výsledky v SR

      Počty zapojených škôl a tried :

      Kategória:

      Kadet 012  ( 1. a 2. roč. SOŠ ) - Počet škôl : 192

      Junior 034 ( 3. a 4. roč. SOŠ ) - Počet škôl : 172

      NAŠA ŠKOLA

      Kategória:

      Kadet 012  ( 1. a 2. roč. SOŠ )  ................................  18. miesto  

      Junior 034 ( 3. a 4. roč. SOŠ ) .................................   17. miesto

     • Matematický klokan

     • Každoročne sa v mnohých štátoch uskutoční najväčšia medzinárodná súťaž, ktorá preverí logické myslenie - Matematický klokan. Zapája sa do nej niekoľko miliónov študentov. Tento rok sa 19.3.2018 opäť  zapojili do súťaže aj naši študenti. Súťaž prebiehala v priestoroch školskej auly a nás teší, že záujem študentov o súťaž stále pretrváva.

         Z.Vonkomerová

      Matematický klokan je najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. Tento rok na našej škole riešilo  úlohy 45 žiakov v dvoch kategóriách.

     • XXXX. ročník krajského kola SOČ

     • Dňa 6.apríla 2018 sa na Súkromnom gymnáziu  Lučenec konal XXXX. ročník krajského kola SOČ. A tak sme naložili autá súťažiacimi prácami a spolu s ôsmimi žiakmi sme sa vybrali smer Lučenec. Krátko pred 8.hodinou sa žiaci zaregistrovali a presunuli sme sa do priestorov Synagógy v Lučenci, kde sa konalo slávnostné otvorenie súťaže. Od 10.hodiny začali samotné obhajoby.

      Našu školu úspešne reprezentovali ôsmi žiaci v štyroch súťažných odboroch. Z týchto žiakov traja boli vyhodnotení na jednom z prvých piatich miest v každom odbore. Najúspešnejší sme boli v odb. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, kde sa na 2.mieste umiestnila Lucia Ihradská a na 5. mieste Zuzana Chamulová. V odb. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie získal Juraj Kubík 4. miesto. Ale aj v ďalších odboroch sme mali súťažiacich, za ktorých sa naša škola určite hanbiť nemusela: Jozef Karásek, Richard Kirschner, Erik Priatka,  Tomáš Schieber, Daniel Vápeník.

       Lucia so svojou prácou postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 24.-27. apríla 2018 v Žiline, v priestoroch Výskumného centra Žilinskej univerzity. Dúfame, že aj na tejto prehliadke bude Lucia úspešná a prinesie ocenenie tak, ako z krajskej prehliadky. Gratulujeme a všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

      Ing Danka Račková, koordinátor SOČ

     • Deň učiteľov

     • 28.3. si pripomíname Deň učiteľov. V tento deň sa v 16. storočí narodil učiteľ národov a zakladateľ modernej pedagogiky Jan Amos Komenský. Bol to práve tento pán učiteľ, ktorý presadzoval, aby školská dochádzka bola dostupná pre všetky deti bez rozdielu. Známe sú aj jeho výroky- opakovanie je matkou múdrosti či škola hrou. Aj v našej škole sa 28.3. niesol v duchu tohto sviatku. Pozvanie na slávnostný program v aule prijali súčasní aj bývalí pedagógovia školy. Podujatie slávnostným príhovorom otvoril p. riaditeľ Ing. P.Laššák. V rámci neho poďakoval všetkým učiteľom. Ocenil aj učiteľov, ktorí 30 rokov pôsobia v našej škole ako pedagógovia- Mgr. Ďurčíková, Ing. Pápayová, Mgr. Hazlinger, Mgr. Prokaj. V originálnych slovných prejavoch študenti poďakovali učiteľom za ich prácu. Dozvedeli sme sa, ako vnímajú našu školu a učiteľov.  O hudobné spestrenie programu sa postarala školská kapela Králi so svojím sólistom A.Ševcom z 3.H. Na záver vystúpil folklórny súbor Podpoľanec, v ktorom pôsobia aj naši študenti. Réžiu programu mala Mgr. Ďurčíková. Po programe sa  pedagógovia presunuli do školskej jedálne, kde nasledoval slávnostný obed.

      Z.Vonkomerová

     • Marec - mesiac knihy

     • Do galérie Marec - mesiac knihy boli pridané fotografie.

      Marec má označenie mesiac knihy na počesť slovenského zberateľa kníh Mateja Hrebendu. Narodil sa a zomrel práve v marci. Napriek svojej slepote sa celý život venoval zbieraniu kníh a ich šíreniu medzi ľuďmi. Určite príjemne  potešilo mnohých, že aj naša škola sa vlastnou aktivitou znovu zapojila do tradičného podujatia, súvisiaceho s knihami. Azda o to viac v čase, keď mnohí mladí ľudia akosi pozabudli na čítanie kníh. Vo vestibule školy boli na stoloch pripravené rôzne tituly kníh pre záujemcov o čítanie. Cez prestávky si študenti a učitelia mohli bezplatne vybrať knihu na čítanie podľa vlastného záujmu. Ak mal niekto doma knihu, ktorú už nepotreboval, mohol ju priniesť a obohatiť ponuku kníh. Vďaka tejto aktivite sa knihy stali naším príjemným spoločníkom.

       Z.Vonkomerová

     • Školské kolo XXXX. ročníka SOČ

     • Do galérie Školské kolo SOČ boli pridané fotografie.

      V dňoch 6.a 7. marca 2018 sa na našej škole konalo školské kolo XXXX.ročníka SOČ. Šk.kola sa zúčastnilo 39 žiakov – maturantov, ktorí súťažili v šiestich súťažných odboroch. Kritériom hodnotenia prác boli pre odborné hodnotiace komisie napr. odborná stránka práce, samostatnosť pri riešení, ale aj samotná obhajoba. Z každého súťažného odboru mohli na krajské kolo postúpiť maximálne 2 práce a komisie rozhodli takto:

      Odb.č. 01       Problematika voľného času:

                              1. miesto:        Tomáš Schieber         IV.T

                              2. miesto:        Richard Kirschner      IV.T

                              3. miesto:        Daniel Katreniak         IV.T     práca nepostupuje

       

      Odb.č. 10       Stavebníctvo, geodézia, kartografia:

                              1. miesto:        Daniel Vápeník           IV.T

                              2. miesto:        Jozef Karásek            IV.T

                              3. miesto:        Ladislav Bielik            IV.T     práca nepostupuje

                                                     Adam Hraško             IV.T     práca nepostupuje

       

      Odb.č. 11       Informatika:

                              1. miesto:        Adam Ľupták              IV.M

      Odb.č. 12       Elektrotechnika a hardware:

                              1. miesto:        Martin Konečný          IV.M

      Odb.č. 14       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

                              1. miesto:        Juraj Kubík                 IV.T

                              2. miesto:        Erik Priadka               IV.H

                              3. miesto:        Radka Hakelová        IV.H     práca nepostupuje

                                                     Maroš Baláž               IV.T     práca nepostupuje

                                                     Maroš Pacalaj            IV.T     práca nepostupuje

       

      Odb.č. 16       Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba:

       

                              1. miesto:        Lucia Ihradská            IV.D

                              2. miesto:        Zuzana Chamulová    IV.D

                              3. miesto:        Martina Tretiaková     IV.D     práca nepostupuje

       

      Krajské kolo sa uskutoční 6.apríla 2018 v priestoroch Súkromného gymnázia, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec. Všetkým postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

      Ing Danka Račková, koordinátor SOČ

     • ETUDY Z DREVA XIX.DREVENÝ ÚŽITKOVÝ PREDMET A ŠPERK

     • Do galérie ETUDY Z DREVA XIX.DREVENÝ ÚŽITKOVÝ PREDMET A ŠPERK boli pridané fotografie.

      Famózny úspech našich študentov.

      Ocenenia: II. kategória: originál, prototyp dreveného úžitkového predmetu a šperku

      1.    miesto: Samuel Burian, Stredná odborná škola drevárska ZvolenZa COIL – púzdro na slúchadlá.Cena bola udelená za minimalistický funkčný dizajn úžitkového predmetu s využitím nových technológií.

      Cena Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky: Jana Kamenská, Stredná odborná škola drevárska Zvolen Za drevené traky Cena bola udelená za traky netradične.

      Čestné uznanie: Bibiána Kňazíková, Stredná odborná škola drevárska Zvolen Za kabelky. Cena bola udelená za uplatnenie konštrukčného detailu pre vytvorenie dizajnu celku funkčnej kabelky

     • Valentínska kvapka krvi

     • Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012. Odvtedy sa jej zúčastnilo 313 darcov našej školy a darovali sme spolu 135 litrov krvi. 28.2.2018 sa po dvanástykrát naša multimediálna učebňa dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Do Valentínskej kvapky krvi sa zapojilo 43 ľudí a úspešne krv odobrali 29 ľuďom. Teší nás, že medzi darcami boli aj prvodarcovia, veď cieľom kampane je  získať darcov krvi z radov mladých ľudí.  Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie nezištne darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá Kvapku krvi organizačne pripravuje .

       

       Z. Vonkomerová