• Exkurzia do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene

     • Študenti 1. ročníka sa v predmete SJL v rámci tematického celku Práca s informáciami oboznámili s novými odbornými pojmami- zdroje informácií, anotácia, bibliografia, rešerš. 

      Následne vyučujúce SJL Mgr. Ďurčíková a Mgr. Vonkomerová s  triedami 1.D a 1.H absolvovali exkurziu do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Počas nej študenti mohli svoje získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi. Pracovníčka knižnice ich oboznámila s fungovaním knižnice, jej oddeleniami, výhodami pre čitateľov. Študenti si zároveň rozšírili svoje odborné znalosti z tejto oblasti. Potešujúce je, že viacerí študenti prejavili záujem stať sa členom tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

       Z.Vonkomerová

     • Mlynickou a Furkotskou dolinou (zo Štrbského Plesa)

     • Od Štrbské Plesa (športový areál) vedie turistický chodník lesom. Chodník stúpa krátkymi serpentínami až do pásma kosodreviny, tam je stúpanie miernejšie až po vodopád Skok. Výstup nad vodopád je zabezpečený reťazami. V strednej časti Mlynickej doliny je stúpanie miernejšie, dostanete sa na skalný prah kde ležia Malé a Nižné Kozie plesá. Potom Vás čaká podobný výstup k Capiemu plesu (2075m). Odtiaľ ponad pleso do úbočia Bystrého sedla s množstvom serpentín a traverzom pod záverečný skalný žľab, odtiaľ pomocou reťazí až výstup pokračuje až do sedla. Zo sedla nasleduje zostup krátkymi zákrutami a traverzom v sutinách Furkotského štítu až k Vyšnému Wahlenbergovmu plesu(2157m), potom nasleduje prudký zostup k Nižnému Wahlenbergovmu plesu. Ďalší zostup do Furkotskej doliny je miernejší. Od rázcestia vo Furkotskej doline sa vydáte na Chatu pod Soliskom odkiaľ zídete po zjazdovke (prípadne sa zveziete sedačkovou lanovkou) do športového areálu Štrbské pleso.

      Náročnosť: náročná, celodenná, prevýšenie: 968m

      Na túre uvidíte:

       

          Náročnosť: Náročná celodenná vysokohorská túra. Najnamáhavejším úsekom je záverečný výstup do Bystrého sedla zabezpečený fixnými reťazami. Na trase možno v lete očakávať nebezpečné traverzy po strmých snehových poliach. Zvýšenú opatrnosť si vyžaduje aj lámavá skala.

     • Projektový deň študijného odboru Technik drevostavieb

     • Dňa 12.6.2019 patrila aula študentom študijného odboru Technik drevostavieb. Opäť predstavili svojim spolužiakom najúspešnejšie projekty, na ktorých pracovali na hodinách teoretického a praktického odborného vzdelávania v tomto školskom roku. Žiaci prvého ročníka predstavili projekty riešené na predmete Stavebné konštrukcie. Prvý sa predstavil Oliver Prečuch s témou Typológia strešných konštrukcií.  Hana Baranová s témou  Drevené kostoly na Slovensku a dvojica Viktor Klimáček a Matej Bezák s témou Výroba drevostavieb s využitím CLT panelov.  Druhý ročník nemal na projektovom dni zastúpenie.

      Za tretí ročník skupinové projekty odprezentovali Tomáš Williger (Oblúková lávka do záhrady) a Jakub Daník (Záhradná chatka). Oba projekty boli rozsiahle, obsahovali okrem hotových výrobkov konštrukčnú dokumetáciu vytvorenú v CAD, technologické postupy výroby dielcov aj montáže, statické prepočty. Za štvrtý ročník svoju úspešnú maturitnú prácu (bola ocenená aj na krajskom kole SOČ) predstavil Šimon Panica. Téma jeho práce- Energetické  posudzovanie drevostavieb. Zo zdravotných dôvodov sa projektového dňa nemohol zúčastniť Marcus Maruška. Jeho zaujímavú prácu Realizácia prestrešenia vstupného schodiska ku kostolu v Starej Hute odprezentovala Ing. Mošková. V závere projektového dňa sa konalo žiacke hlasovanie, v ktorom si prítomní študenti odboru TED zvolili projekt, ktorý ich zaujal najviac. Hodnotiacimi kritériami bola zaujímavosť témy,  vizuálna stránka prezentácie a  verbálna stránka prezentácie. Tohtoročnou víťazkou sa stala jediná študentka odboru TED: Hanka Baranová (I.TM).

      Súčasťou programu projektového dňa bola aj odborná prednáška zástupcu spoločnosti ISOVER p. Patricka Buranovského, v ktorej predstavil novinky zo skupiny tepelnoizolačných materiálov. Súčasťou prednášky bol aj zaujímavo spracovaný interaktívny test pre divákov.

      Úspešne zvládnutý tretí ročník projektového dňa opäť poukázal na význam projektového vyučovania v odbornom vzdelávaní. Prezentujúci žiaci robia výrazné pokroky v práci s mikrofónom, zvládajú vystúpenie pred väčším publikom, najmä prváci sa dokážu zbaviť trémy. V reakciách divákov poznať hrdosť na svoj podiel práce pri skupinových projektoch, ktoré boli odprezentované na pódiu. Hlavný prínos podujatia je v príprave na obhajobu vlastných projektov pred maturitnou komisiou. Podujatie organizačne pripravila Ing. Mošková.

       

      Ing. Slavka Mošková

     • Branný súboj študentov

     • Naši študenti sa zúčastnili dňa 15.05.2019 branného súboja študentov v Banskej Bystrici, kde získali 2.miesto z desiatich súťažných družstiev.

     • Medzinárodná súťaž ŠVOČ

     • Dňa 6.mája 2019 sa na TU vo  Zvolene konal jubilejný 60.ročník medzinárodnej súťaže ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť) pod záštitou dekana DF doc. Ing. Jána Sedliačika, PhD.

      Súťažilo sa v rôznych sekciách. Tretí rok súťažili aj žiaci stredných odborných škôl v stredoškolskej sekcii. Konkurencia tento rok bola veľká, prihlásených bolo 18 súťažných prác zo SOŠ sv. J. Robotníka Žilina, Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene, SOŠ drevárskej v Topoľčanoch, zo Strednej školy z Ostravy v Čechách  a samozrejme žiaci našej školy B. Harňáková, H Rehorčíková, M. Hriňo zo IV.D, Š. Panica a L.Margoč z triedy IV.T a F. Bajnok z triedy IV.H.

      Práca M. Hriňa „Konferenčný stolík  RTV“ v stredoškolskej sekcii bola vyhodnotená ako 2.najlepšia a bola aj finančne ohodnotená. Za svoje práce boli H. Rehorčíková, L. Margoč a F. Bajnok ocenení ročným predplatným časopisu Drevársky magazín.

                  Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a výhercom gratulujeme.

      Ing.D. Račková - koordinátor SOČ

     • S Antonom Budinským svetom hudobných nástrojov

     • Hudobník a ľudový umelec Anton Budinský  29.4.2019 previedol žiakov svetom hudobných nástrojov. Aulou školy sa niesli zvuky fujary, píšťal, gájd, heligónky. Vtipným spôsobom zoznámil žiakov s tradičnými, ale aj zabudnutými nástrojmi.

     • Deň narcisov

     • Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Ligou proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na prevenciu verejnosti. Liga proti rakovine tento rok organizovala už 23. ročník Dňa narcisov, do ktorého sa 11.4.2019 opäť pripojilo aj osem študentiek  našej školy.

       Aktuálne motto:

      „ Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?“ vyjadruje, že každý z nás pozná vo svojom okolí niekoho, kto trpí rakovinou. Naše dobrovoľníčky  v priestoroch školy oslovovali učiteľov a študentov s cieľom finančne podporiť nadáciu . Neskôr sa presunuli do rôznych častí mesta, kde  ich pôsobenie malo veľmi pozitívnu odozvu zo strany  verejnosti. Kúpením a pripnutím žltého narcisu mohli ľudia vyjadriť spolupatričnosť s chorými. Naše študentky  vyzbierali v tento deň sumu 609,01  eur. Všetkým  prispievateľom  vyslovujeme vďaku za ich  prejav ľudskosti a solidaritu s chorými.

         Z.Vonkomerová

     • Krajské kolo SOČ

     • Na krajskom kole SOČ v 

      Odb. č. 16  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba získala

      Hana Rehorčíková zo 4.D odboru Tvorba nábytku a interiéru

      1. miesto.

      Odb. č. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie získal

      Šimon Panica zo IV.T odboru Technik drevostavieb

      3. miesto.

      Blahoželáme :)

       

     • Mladý stolár 2019

     • Semifinálového kolo súťaže Skills Slovakia 14. 3. 2019 v Žiline sa zúčastnili žiaci Adam Grnáč a Jakub Čief.

     • Naši študenti opäť na stavebnom veľtrhu Coneco- racioenergia

     • 27. apríla 2019 sa študenti 1. ročníka odboru technik drevostavieb a 1. a 2. ročníka odboru mechanik počítačových sietí, zúčastnili stavebného veľtrhu Coneco- racioenergia v Bratislave.

      Súčasťou veľtrhu sú aj výstavy Drevodomy a Pasívne domy . Domáci i zahraniční vystavovatelia práve na tomto mieste prezentujú nové stavebné materiály,  stavebné komponenty ako sú okná, dvere, strešné a podlahové systémy,  najnovšie technológie vetrania, klimatizácie, elektroinštalácií. Inteligentné domy už tiež nadobudli  svoje pevné miesto  na trhu s nehnuteľnosťami.

      Okrem tradičnej prehliadky výstavy sa naši študenti zúčastnili zaujímavého sprievodného programu. Najprv to bola skúška odolnosti  bezpečnostného drevohliníkového okna Makrowin Huricane. Výrobok  získal za vysokú odolnosť voči vlámaniu, kvalitný dizajn a veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti najvyššie ocenenie stavebného veľtrhu Coneco-   ZLATÚ PLAKETU. 

      Pútavou bola  aj prezentácia konštrukčného systému drevostavieb STEKO   určeného  pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych drevostavieb.  Systém drevených tehál STEKO spája obnoviteľné zdroje, najmodernejšie technológie, ekonomiku a ekológiou.  Na slovenský trh tento systém prináša absolvent našej školy Slavomír Župnik. 

      V závere  exkurzie bola špeciálne pre našich študentov pripravená komentovaná prehliadka výstavy Salón drevostavieb 2019.  Architektka Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb  zopakovala myšlienku, ktorú študenti poznajú z vyučovania odborných predmetov: „Drevostavby – to nie sú iba rodinné a víkendové domy. Celosvetovým trendom je stavať čoraz viac verejných a viacpodlažných budov, ktoré využívajú drevo ako trvale obnoviteľný stavebný materiál, viažu CO2 a súčasne poskytujú ľuďom prostredie na prácu, vzdelávanie a život s vysokou pridanou hodnotou.“

      Odbornú exkurziu organizačne pripravila Ing. Slavka  Mošková.

     • Osvienčim

     • Spolu s tisíckami návštevníkov z celého sveta navštívilo 28.3.2019 štyridsať žiakov školy koncentračný tábor v Osvienčime.

     • Bezpečné dni v práci

     • Dňa 21.03.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Súťaž pozostávala z troch častí: 1. test, 2. riešenie modelových situácií BOZP a 3. poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

      Súťaže sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev.

      Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo z triedy 3.T (M. Onufrák, M. Čapkovič a T. Nociar), na 2. mieste družstvo z triedy 2.H a na 3. mieste družstvo z triedy 2.T.

      Víťazné družstvo postupuje na celoslovenské kolo 26.04.2019 v Prešove.

     • 41.ročník SOČ

     • Dňa 28.2.2019 sa konalo školské kolo 41.ročníka SOČ. Zúčastnilo sa ho 51 žiakov s 50 prácami. Súťažilo sa vo viacerých odboroch, v ktorých boli vyhodnotení nasledovní žiaci so svojimi prácami:

      Odb. č. 10       Stavebníctvo, geodézia, kartografia

                  1.miesto          Marcus MARUŠKA                IV.T                práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Samuel KMEŤ                        IV.T               práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto          Ladislav MARGOČ                IV.T

                                         Adrián PAROBEK                  IV.A

      Odb. č. 11       Informatika

                  1.miesto          Adam RATKOVSKÝ              IV.M                práca postupuje do krajského kola

      Odb. č. 12       Elektrotechnika a hardware

                  1.miesto          Dávid HRUŠOVSKÝ              IV.M               práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Tomáš BYSTRIANSKY, Šimon ŠULAJ IV.M           práca postupuje do krajského kola

      Odb. č. 14       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

                  1.miesto          Filip BAJNOK                        IV.H                práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Šimon PANICA                      IV.T                práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto          Rebecca HODÁSIOVÁ                      IV.H   

                                         Patrik KRÁLIK                                   IV.T

      Odb. č. 16       Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

                  1.miesto          Hana REHORČÍKOVÁ                      IV.D                práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Barbora HARŇÁKOVÁ         IV.D                práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto          Ján UHRIN                             IV.D

                                                     Marián HRIŇO                                   IV.D

                                         Dávid SONTÁG                     IV.D

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v odboroch postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 5.4.2019 v priestoroch SOŠ dopravnej vo Zvolene.

      Všetkým postupujúcim a výhercom srdečne gratulujeme.

                                                                                        IngD.Račková, garant SOČ

     • Deň Mafell 2019 na drevárine

     • Značka Mafell sa zrodila v roku 1899 v Nemecku a tak v tomto roku oslavuje už 120 rokov svojej existencie, ktorá v plnom rozsahu potvrdzuje ich heslo, že "MAFELL je kvalita prežívajúca generácie".

      Slávnostné podpísanie zmluvy o poskytnutí  bezplatného zapožičania elektrického náradia Mafell v zmysle firemného sloganu „Od profesionálov pre profesionálov“a jeho oficiálne odovzdanie škole na obdobie rokov 2019 -2020 v hodnote, ktorá presahuje viac ako 20-tisíc EUR sa uskutočnilo 27. februára 2019 v priestoroch auly SOŠ drevárskej vo Zvolene za účasti zástupcov spoločnosti Mafell: Ing. JiříhoOdvárku (area manager Mafell), Martina Sazamu (technický poradca Mafell) a Martina Bošeľu (konateľ Hybox Slovakia), vedenia školy a žiakov drevárskych odborov.

      Ing. Pavel Laššák, riaditeľ školy : „Výnimočnévlastnosti profesionálneho elektronáradia môžeme potvrdiť z vlastnej skúsenosti aj my na škole.Spoločnosť Mafelltotižto podporuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov školy už od roku 2014 a to formou dlhodobého bezplatného zapožičania profesionálneho náradia pre praktickú prípravu žiakov v drevárskych odboroch, v ktorých naša „drevárina“ pripravuje svojich budúcich absolventov pre oblasť spracúvania dreva. V uplynulých rokoch tak mali možnosť hlavne žiaci študijného odboru Technik drevostavieb a učebného odboru Stolár, ale aj majstri odborného výcviku reálne sa presvedčiť pri práci v dielňach o vysokej kvalite, presnosti a spoľahlivosti elektrického náradia značky Mafell.Vážime si ústretovosť a podporu spoločnosti Mafell, o to viac, že patríme iba medzi tri školy na Slovensku, ktoré majú možnosť bezplatne využívať najnovšie technológie tejto značky v oblasti ručného elektrického náradia v praktickej príprave žiakov.“

     • XX. ročník - Etudy z dreva

     • Študent druhého ročníka odboru tvorba nábytku a interiéru Marek Púpava - získal Cenu ZSD SR za "Drevený obal Merbau"

      Čestné uznanie získal "Kolektív SOŠ drevárskej Zvolen za ucelený a kultivovaný spôsob spôsob prezentácie súťažných prác v grafickej a modelovej tvorbe".

      Oceneným blahoželáme.