• ERASMUS+ MOTIVATIONAL WORKSHOPS
     • ERASMUS+ MOTIVATIONAL WORKSHOPS

     • Do galérie ERASMUS+ MOTIVATIONAL WORKSHOPS boli pridané fotografie.

      ProjektEurópskejúnieErasmus + ponúkol našim študentom cez 4.workshop projektu ERASMUS+ MOTIVATIONAL WORKSHOPS 2014-1-FI01-KA202-000771 ďalšiupríležitosťkuvzdelávaniu za hranicami a to konkrétne vo fínskom meste Lahti, ktoré je ôsmym najväčším mestom vo Fínsku.                      

      Workshop sauskutočnil od 4.-8. apríla2016 s prednáškami týkajúcich sa marketingu a marketingovej komunikácie. Okrem prednášok týkajúcich sa teórie marketingu nám prišli čo-to povedať aj vlastníci úspešných fínskych firiem zameraných na výrobu drevných materiálov. 

      Spolu so štyrmištudentmi našej školy sa na tomto projekte zúčastnili aj študenti zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ďalej študenti Západomaďarskejuniverzity v Šoproni  a študentizoSalpausa LUAS  v Lahti.                                                                                                        

      Organizátori workshopu vytvorili tri medzinárodné tímy študentov, v ktorých študenti spolupracovali.Ich úlohou bolo vďaka metóde „learningcafe“ vypracovať plán, ako uviesť svoj produkt na trh.                  

      Obohatením času stráveného vzdelávaním na Univerzity aplikovaných vied v Lahti ( LUAS), ktorá workshop organizovala, bol fínsky večer, počas ktorého sme mali možnosť vyskúšať si fínsku saunu a schladiť sa v blízkom jazere, v ktorom už bola pre odvážlivcov pripravená vyrezaná diera v ľade.                                                                                                                                           V závere workshopu nás čakala prezentácia našich marketingových plánov a následná diskusia od nich, počas ktorej sme sa dozvedeli, čo by sme mohli zmeniť a zlepšiť.                                

      Po týždni získavania nových poznatkov a skúseností s prácou v tíme sú naši študenti obohatení nielen  o poznatky z marketingu, ale aj o nezabudnuteľné zážitky zo spoznávania nových ľudí, kultúr, národov a zvykov.

    • Medzinárodný stavebný veľtrh CONECO 2016
     • Medzinárodný stavebný veľtrh CONECO 2016

     • Do galérie CONECO 2016 boli pridané fotografie.

      Študenti tried 1T, 2T, 2H, 3A sa zúčastnili odbornej exkurzie z predmetov stavebné konštrukcie a drevostavby.  Výstavisko Incheba v Bratislave už po 37-krát patrilo medzinárodnému stavebnému veľtrhu CONECO - RACIOENERGIA - VODA. Veľtrh opäť ponúkal   možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendmi v stavebníctve, v konštrukcii drevených stavieb, v technológiách. V stavebníctve je už niekoľko rokov  prítomný trend projektovania a realizácie stavieb s dôrazom na jej maximálne energeticky úspornú prevádzku. Pasívny štandard novostavieb je realizovateľný s využitím alternatívnych technológií vykurovania, napr. rekuperáciou, tepelnými čerpadlami, fotovoltaikou a pod.

      Určite príjemným prekvapením pre našich študentov bola možnosť aktívne sa zapojiť  do skúšky odolnosti okna. Spoločnosť Makrowin, s.r.o. predstavila na veľtrhu drevo-hliníkové okno bezpečnostnej triedy RC2, ktoré má podľa technickej normy odolať násilnému ataku min. 3 min.

      Šiesti naši študenti atakovali bezpečnostné kovanie okna 45 min., napriek tomu sa im okno nepodarilo otvoriť. Celý „atak“ sa odohral pod dohľadom novinárov a televíznych kamier.

       

      ... no a večer sme dobyli správy RTVS a Markízy... J

       

      Slavka Mošková

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

      Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s nadáciou Liga proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov, na preventívne informačné aktivity a na ďalšie aktivity.  Aj preto nadácia každý rok  organizuje Deň narcisov a naši študenti sa opäť pripojili k jej dobrovoľníkom. Keďže Liga proti rakovine má jubilejných 20 rokov,  naznačovalo to aj aktuálne motto:“ Nepotrebuje oslavu, stačí, ak si naň 15.4. spomeniete.“ V tento deň od rána skupina prvákov, druhákov a tretiakov v priestoroch školy oslovovala učiteľov a študentov s cieľom finančne podporiť nadáciu . Neskôr sa naši dobrovoľníci presunuli aj do rôznych častí mesta, kde  ich pôsobenie malo veľmi pozitívnu odozvu zo strany  verejnosti. Každý záujemca si mohol kúpiť žltý narcis. Jeho pripnutím vyjadril svoju spolupatričnosť s onkologickými pacientmi, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú aj našu podporu. Študenti  vyzbierali sumu 468  eur. Všetkým dobrovoľným prispievateľom  vyslovujeme vďaku za ich  prejav ľudskosti a solidaritu s chorými.

      Z.Vonkomerová

    • TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR
     • TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR

     • Do galérie TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR boli pridané fotografie.

      Študenti odboru ochrana osôb pred požiarom sa 12.4.2016  zúčastnili na 7. ročníku súťaže Tímový záchranár. Jej organizátorom je Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina. Našu školu reprezentovalo 8 študentov. Súťažiaci museli preukázať teoretické znalosti vo vedomostnom teste z oblasti ochrany pred požiarom. Následne si preverili svoju fyzickú zdatnosť v športových disciplínach simulujúcich činnosť hasičov. Súťažné disciplíny si vyžadovali spoluprácu členov družstva. Spomedzi 8 stredných škôl a 28 súťažných dvojíc študenti Dominik Kohút a Daniel Király z 2.H obsadili vynikajúce 1. miesto. Aj ďalší študenti s odhodlaním bojovali o čo najlepšie umiestnenie. Krásne výsledky sú pre študentov určite povzbudením a motiváciou do ďalších ročníkov súťaže. Zároveň sú dôstojnou reprezentáciou našej školy.

      A.Vallašeková,  Z.Vonkomerová

       

      V kategórií stredných škôl sa zúčastnilo 28 dvojíc

      1. miesto SOŠ Drevárska

      Dominik Kohút 2.roč Daniel Király 2.roč.

       

      4. miesto SOŠ Drevárska Lukáš Volent 4.roč Patrik Veverka 3.roč

       

      5.miesto SOŠ Drevárska Dominik Balko 1.roč Cyril Ďurčo 1.roč

       

      18.miesto SOŠ Drevárska Dominik Uhliarik 3.roč Filip Bajnok 1.roč

       

      7. ročník
      TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR

      Medzinárodná športovo-vedomostná súťaž pre študentov SŠ a VŠ študujúcich v oblasti požiarnej ochrany.

    • XXXVIII.ročník krajského kola SOČ
     • XXXVIII.ročník krajského kola SOČ

     • Do galérie XXXVIII.ročník krajského kola SOČ boli pridané fotografie.

      Dňa 8.4. 2016 sa na Spojenej škole, Kremnička 10, v Banskej Bystrici konal XXXVIII. ročník krajského kola SOČ.  Stretli sa tam mladí ľudia z celého kraja, ktorí prišli reprezentovať seba a svoje školy v rôznych odboroch s prácami, ktoré charakterizujú študijný odbor ktorý študujú alebo ich samých. So žiakmi  našej školy sme sa ráno pred ôsmou pobrali smer B.Bystrica. Pri vstupe do školy sa každý odprezentoval a prezrel  učebňu, kde svoju prácu bude prezentovať. Po slávnostnom otvorení súťaže to začalo. Za zatvorenými dverami bol počuť potlesk, ktorý si dopriali všetci navzájom. Po obede v každom odbore vyhlásili predsedovia odborov očakávané výsledky. Vyhlásili poradie na prvých piatich miestach a určili po dve práce z každého odboru, ktoré postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 27 – 29.4. v Bratislave.

      Našu školu reprezentovali štyria žiaci. V odb. 01 – problematika voľného času Martin Kracina z triedy IV.A, v odb. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Marek Babjak z triedy IV.H a v odb. 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba Michaela Mičudová a Damian Cehlárik, obaja z triedy IV.D. Žiaci sa medzi všetkými nestratili a Marek v odb. č. 14 získal štvrté miesto a Miška v odb. č.16 obsadila krásne prvé miesto, v konkurencii 15 prác. Ocenenie získala za prácu, v ktorej navrhla barovú stoličku. Obom srdečne blahoželáme, Miške obzvlášť a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Ing Račková

    • Čítačka Nicol Hochholczerovej
     • Čítačka Nicol Hochholczerovej

     • Do galérie Čítačka Nicol Hochholczerovej boli pridané fotografie.

      Po niekoľkoročnej prestávke v roku 2015 obnovili ľudia z komunity banskobystrických kultúrnych nadšencov  v Banskej Bystrici na Dolnej 48 kníhkupectvo Artforum. Okrem  predaja knižných noviniek sa tam konajú besedy s renomovanými spisovateľmi i mladými začínajúcimi autormi.       

           V predveľkonočnom období v stredu o 18.00 sa  tu na „čítačke“ predstavili dve mladé autorky.  Svoju debutovú zbierku poviedok  Živé ploty  o medziľudských vzťahoch, zameraných na ženské hrdinky a ich prežívanie hraničných situácií tu prezentovala Soňa Uriková . 

           Druhou čítajúcou bola naša študentka, druháčka, Nicol Hochholczerová, ktorá čítala svoju   novú poviedku  s názvom Ľahne si na cestu a tam počká.  Obe autorky prítomných divákov očarili krásou slov a hlbokých myšlienok nielen zo svojich diel, ale aj z odpovedí na zvedavé otázky moderátorky podujatia.

       S pekným zážitkom a pokojom v duši sme odchádzali na  jarné sviatky, tešiac sa na ďalšie myšlienky z pera  týchto nádejných autoriek.

           Poviedku našej Nicol si môžete prečítať čoskoro v novom čísle nášho školského časopisu CHRONOS.

                                                                                                                          Mgr. E. Ďurčíková

    • Marec- mesiac knihy
     • Marec- mesiac knihy

     • Do galérie Marec- mesiac knihy boli pridané fotografie.

      Určite príjemne  potešilo mnohých, že sa naša škola opäť zapojila do tradičného podujatia v mesiaci marec, ktorý je označovaný aj mesiacom knihy. Azda o to viac v čase, keď mnohí mladí ľudia akosi pozabudli na čítanie kníh. Vo vestibule školy boli na stoloch pripravené rôzne tituly kníh pre záujemcov o čítanie. Cez prestávky si študenti a učitelia mohli zobrať knihu na čítanie podľa vlastného záujmu. Ak mal niekto nepotrebnú knihu doma, mohol ju priniesť a obohatiť ponuku kníh.  Priestor pripravila pani Ing. Šáliová so svojou triedou 4.H.

      Z.Vonkomerová

    • XXXVIII. ročník školského kola SOČ
     • XXXVIII. ročník školského kola SOČ

     • Do galérie XXXVIII. ročník školského kola SOČ boli pridané fotografie.

      Dňa 8.3.2016 sa na našej škole konal XXXVIII. ročník školského kola SOČ. Súťažilo 33 žiakov s  prácami v týchto odboroch:

      01 – problematika voľného času

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      V odboroch 01, 05, 10 a 17 sa so svojimi prácami prezentovali väčšinou žiaci tretieho ročníka v rámci predmetu SJL, kde všetci tretiaci na ľubovoľnú tému tvorili SOČ s výnimkou jedného žiaka v odbore 01, ktorý svoju prácu riešil zároveň aj ako prácu maturitnú. V odboroch 14 a 16 súťažili v školskom kole študenti maturitného ročníka. Ich práce boli zároveň ich maturitnými prácami v odboroch, v ktorých študujú – tvorba nábytku a interiéru, drevárstvo a nábytkárstvo, ochrana osôb a majetku pred požiarom. Najväčšia konkurencia medzi žiakmi bola v odbore 16, kde práce obhajovali všetci žiaci maturitného ročníka v odbore tvorba nábytku a interiéru s počtom 22.

      Do krajského kola, ktoré sa bude konať 8.apríla 2016 na Spojenej škole Kremnička 10, v Banskej Bystrici, z každého odboru mohli postúpiť dve práce:

      Odb. 01:      
      1. miesto KRACINA Martin IV.A  
      2. miesto KALIČIAK Štefan III.H  – práca nepostupuje
        ORSÁGH Dalibor Daniel III.H – práca nepostupuje
        BEVELAQUOVÁ Diana III.D – práca nepostupuje
             
      Odb. 05:      
      2. miesto SCHUTZOVÁ Ingrid III.D – práca nepostupuje
             
      Odb. 10:      
      2. miesto ĎURAČ Radoslav III.H – práca nepostupuje
             
      Odb.14:      
      1. miesto BABJAK Marek IV.H  
      2. miesto KRACINA Martin IV.A – práca nepostupuje
      3. miesto CHRIAŠTEĽOVÁ Ivana IV.H – práca nepostupuje
             
      Odb.16:      
      1. miesto MIČUDOVÁ Michaela IV.D  
      2. miesto CEHLÁRIK Damián IV.D  
      3. miesto LIBIAK Adam IV.D - práca nepostupuje
             
      Odb. 17:      
      2. miesto BALÁŽ Martin III.H - práca nepostupuje

       

      Pre účasť žiačky Martikánovej Adely, súťažiacej v  odb. 16, na zahraničnom študijnom pobyte vo Fínsku počas konania sa krajského kola SOČ, odborná komisia doporučila postup práce žiačky MIČUDOVEJ  Michaely zo IV.D triedy

      Všetkým postupujúcim srdečne gratulujeme.

      Ing Danka Račková - koordinátor SOČ   

     • Valentínska kvapka krvi

     • Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi - Kvapka krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  18.2.2016 sa po ôsmykrát multimediálna učebňa v priestoroch našej školy dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Aktuálne motto: „ Príďte sa rozdať pre druhých“  naplno našlo uplatnenie medzi študentmi.  Zapojilo sa 30 študentov, 26 z nich sa odbery realizovali. Najviac dobrovoľníkov spolu 11 bolo z triedy  4.H( odbor ochrana osôb pred požiarom).  Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z radov našich študentov, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Kvapku krvi organizačne pripravila Ing. Šáliová.

       Z. Vonkomerová

    • Lyžiarsky výcvik - Biele Vody 2.H a 2.M
     • Lyžiarsky výcvik - Biele Vody 2.H a 2.M

     • Do galérie Lyžiarsky výcvik - Biele Vody 2.H a 2.M boli pridané fotografie.

      8.2.2016 ráno druháci z tried 2.H a 2.M nasadli do autobusu, aby mohli absolvovať lyžiarsky výcvik. Zo Zvolena sa pohli smerom na Detvu. Vybalení  lyžiarskym výstrojom, zásobami a chuťou dorazili do cieľa lyžiarskeho výcviku nad Hriňovou Biele vody. Celých 5 dní  družstvá viedli naši kolegovia- Mgr.Stríž, Ing.Oťapka, Ing.Barcík a Ing.Kolačkovský. Študenti sa od začiatku veľmi snažili. Zažili sneženie, slnečné počasie a len jeden deň pršalo. Večery trávili organizovane v skupinách alebo individuálne v čase osobného voľna. V spoločenskej miestnosti sa venovali športovým aktivitám- hrali stolný tenis, stolový futbal či šípky. Lyžiarsky výcvik okrem zlepšenia lyžovania prispel aj k utuženiu medziľudských vzťahov. Po 5 dňoch plného nasadenia sa s nezabudnuteľnými zážitkami vrátili späť do školskej reality

      Z.Vonkomerová

    • Exkurzia do Londýna
     • Exkurzia do Londýna

     • Do galérie Exkurzia do Londýna boli pridané fotografie.

      Študenti našej školy sa spolu s Mgr. Bobeničovou a Ing. Šáliovouv termíne od 25.1.-28.1.2016 zúčastnili exkurzie do Londýna. Odlietali sme v pondelok skoro ráno z Letiska M.R. Štefánika a niektorí si prvýkrát v živote užili let lietadlom. Zo zahmlenej a mrznúcej Bratislavy sme pristáli do slnečného Londýna. Čo viac sme si mohli priať! Vonku bolo krásnych 14°C a svietilo slnko. Napriek tomu sme počas tých 3 dní v Londýne zažili snáď všetky ročné obdobia okrem zimy. Nebránilo nám to však v spoznávaní krás Londýna.

      Prvý deň sme si to hneď po ubytovaní namierili k Buckinghamskému palácu. Odtiaľ cez St. James´s park, kde sme si pozreli nácvik RoyalGuard  k Westminsterskému palácu, ktorý  je jeden zo symbolov Londýna. Urobili sme zopár fotiek s jeho dominantou, ktorou je Big Ben v pozadí s LondonEye a pozreli si Westminsterské opátstvo zvnútra. Táto stavba je monumentálna! Prehliadku mesta sme prvý deň zavŕšili večernou prechádzkou cez TowerBridge, ktorý je v noci nádherne osvetlený.

      Druhý deň nás čakali Hyde park s jeho prekrásnymi zákutiami, Historické múzeum, Prírodovedné múzeum, Chinatown a Qxfordstreet. Nachodili sme neskutočne veľa kilometrov, ale videli sme úžasné miesta. Škoda, že také interaktívne múzeá, ako sú v Londýne, nemáme niekde v našom okolí. Bolo by super mať hodinu v múzeu tak, ako to majú študenti v Londýne. Počasie nám dnes ukázalo typické londýnske upršané poobedie. Celý čas pršalo, fúkalo a znova pršalo. Kým sme prišli k Chinatown, boli sme celí premočení. Chinatown je zaujímavá časť Londýna. Akoby sme zrazu boli v úplne inej krajine. A to len na skok od najznámejšej nákupnej ulice Oxfordstreet. Večer sme vyskúšali anglický čaj, nakúpili zopár suvenírov a spokojní sme sa vrátili do hotela.

      Posledný, tretí deň, sme vstávali skôr, aby sme stihli pozrieť ešte zopár známych miest. Boli sme na Trafalgarskomnámesti a Národnej galérii, pozreli sme si Katedrálu sv. Pavla, a potom sme sa rýchlo ponáhľali do hotela vyzdvihnúť batožinu, a začal sa presun na letisko. Peší presun s batožinou pomedzi davy ľudí, metro, autobus, peší presun... A konečne Letisko!

      Ráno, 28.1.2016 nás čakala znova zahmlená Bratislava. Ale nám to neprekážalo. Boli sme plní zážitkov, všetci študenti si vyskúšali komunikáciu v angličtine, videli zblízka pamiatky, ktoré predtým poznali len na fotografiách, otestovali svoje orientačné schopnosti, finančnú gramotnosť a hlavne, celý čas nasávali atmosféru Londýna. Určite všetky tieto svoje poznatky zúročia v budúcnosti na hodinách anglického jazyka.

      Mgr. Bobeničová

      Do galérie Exkurzia do Londýna boli pridané fotografie.

    • JAVOR 2015
     • JAVOR 2015

     • Do galérie JAVOR 2015 boli pridané fotografie.

      11.12.2015 sa spájal v našej škole s veľmi výnimočnou udalosťou. Konal sa jubilejný 20. ročník kultúrno - spoločenského podujatia s názvom Javor. Keďže je jedným z cieľov dňa propagovať remeslá a tradície, od rána sa prízemie zaplnilo ľudovými remeselníkmi. V rámci jarmoku ponúkali pestrú paletu svojich výrobkov a predaj bol obohatený aj o vianočné ozdoby. P. riaditeľ Ing. Laššák oficiálne privítal vzácnych hostí v zborovni školy, kde fujaristi spevom a hrou spríjemnili slávnostné  dopoludnie. Pre návštevníkov boli v jednotlivých učebniach pripravené sprievodné akcie-  vernisáž Historické hasičské prilby z domova a zo sveta, výstavou sa prezentovalo Lesnícke a drevárske múzeum, realizovali sa tvorivé dielne Podpolianskeho osvetového strediska. Záujemcovia sa mohli dozvedieť zaujímavosti o rezbárstve v medailóne venovanom rezbárovi P.Blahovi. Veríme, že odborná verejnosť ocenila seminár- Výroba ľudových hudobných nástrojov-   huslí, gájd a fujár. Prezentovali sa aj zvolenské firmy- Bučina DDD a ForDom. Tento deň je zároveň aj Dňom otvorených dverí v našej škole. Preto sme mysleli aj na budúcich stredoškolákov. Boli pre nich pripravené učebne, v ktorých mohli vidieť ukážky prác našich študentov, formou prezentácií sa mohli dozvedieť dôležité  informácie  o našich študijných a učebných odboroch-  drevárstvo a nábytkárstvo, drevostavby, ochrana osôb pred požiarom, mechanik počítačových sietí, tvorba nábytku a interiéru aj stolárstvo. Žiaci základných škôl sa mohli zapojiť do výtvarnej súťaže- Ukáž svoj talent a do súťaže v práci s drevom- Drevo v živote človeka. Neskôr  program pokračoval v aule, počas ktorého boli vyhlásené študentské osobnosti školy. V programe vystúpili naši šikovní študenti. Záver Javora patril tradične spoločnému obedu v školskej jedálni, počas ktorého si hostia aj zamestnanci zaspievali koledy a pripomenuli adventné zvyky. Ďakujeme všetkým návštevníkom Javora 2015, že svojou účasťou podporili podujatie. Veríme, že všetci prítomní prežili v príjemnej atmosfére predvianočný deň a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Javora.

          Z.Vonkomerová

    • Deň boja proti AIDS
     • Deň boja proti AIDS

     • Do galérie Deň boja proti AIDS boli pridané fotografie.

      1. december je Svetovým dňom boja proti AIDS,  ktorý symbolizujú červené stužky. Aj naša škola sa aktívne pripojila do kampane proti tejto chorobe. Študenti 1.A, 1.H, 2.T a 3.H sa v škole zúčastnili besedy s názvom-„ Kým začneš“. Dievčatá 1.H, 1.A, 1.D, 1.M a 2.H absolvovali besedu s názvom-„ Žena ako symbol života.“ Lektorka Mgr. V.Holecová študentom poskytla mnoho odborných informácií o chorobe HIV/AIDS, o spôsobe prenosu či možnostiach ochrany. Získané informácie sú určite prínosom do ďalšieho života študentov.

      Z.Vonkomerová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska
   • sosdrev@sosdrev.sk
   • webmaster@sosdrev.sk
   • Sekretariát: +421 911 703 569
   • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
   • it@sosdrev.sk
   • 37956469
   • 2021881081
   • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
   • jedalen@sosdrev.sk
   • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
 • Sociálne siete

 •