• Halloween 2016
     • Halloween 2016

     • Do galérie Halloween 2016 boli pridané fotografie.

      Koniec októbra sa spája so sviatkom Halloween, ktorým sa v minulosti starí Kelti lúčili s letom a vítali zimu. Kelti sa snažili týmto sviatkom okrem iného nakloniť si dobrých duchov, aby ochraňovali ich domovy. Aj v našej škole sa študenti s odhodlaním, nadšením a tvorivosťou pustili do príprav sviatku Halloween. Od rána 27.10.2016 sa po chodbách prechádzali hrôzostrašné aj vtipné masky. Neskôr nás v aule uvítala strašidelná scéna s kulisami na javisku.  V  slovno- hudobnom  programe účinkovali hlavne študenti odboru – tvorba nábytku a interiéru. Tradične veľký počet masiek ukázal,  že zábava a recesia patrí k tomuto dňu. Halloween sa však nezaobíde aj bez typických žltých či oranžových predmetov, ktoré v tomto období skrášľujú rôzne miesta. Áno, sú to tekvice, ktoré ozdobili javisko našej auly. Študenti naplno popustili uzdu svojej fantázii a hotové umelecké diela boli na svete. Po zhodnotení porotou si cenu za najkrajšiu tekvicu odniesli študenti 1.T- technici drevostavieb. Určite bude väčšina prítomných súhlasiť, že v tento predprázdninový deň vládla na našej škole úžasná atmosféra, taká, aká na Halloween má byť. Poďakovanie patrí Mgr. Švingálovi, ktorý organizačne  akciu pripravil.                             

       Z.Vonkomerová

    • Exkurzia na veľtrh vysokých škôl
     • Exkurzia na veľtrh vysokých škôl

     • Do galérie Exkurzia na veľtrh vysokých škôl boli pridané fotografie.

      12.10.2016  sa  konal v Bratislave  medzinárodný veľtrh vysokých škôl v priestoroch Národného tenisového centra. Aj z našej školy sa na ňom zúčastnilo 27 maturantov . Pestrý výber ponúkali hlavne slovenské, české,  ale aj iné európske vysoké školy. Naši študenti sa zaujímali o podmienky prijatia, študijné odbory na jednotlivých školách, poplatky či dĺžku štúdia. Získali aj rôzne prezentačné študijné materiály, ktoré im  môžu pomôcť pri výbere vhodnej vysokej školy. Celá exkurzia sa niesla v príjemnej  atmosfére, študenti boli spokojní a vyučujúce Mgr. Kubíková a Ing. Šáliová ocenili kultivovanosť a disciplinovanosť našich študentov.

      Z.Vonkomerová

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Je tradíciou našej školy navštevovať kultúrno - spoločenské podujatia. Sme radi, že sme  znovu mohli v jeden jesenný deň zavítať do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene a vidieť divadelnú hru Zajatec vlastného príbehu v réžii Juraja Nvotu. Hru písal priamo pre DJGT. Hra je sondou do súčasného života s nevšedným príbehom a prvkami humoru. Inscenáciu doplnil komiksovou scénou a nápaditými kostýmami hercov. Dramatické dielo dotvárajú fascinujúce a podmanivé piesne, ktorých hudbu skomponovala Ľ. Malachovská Čekovská. Študenti po predstavení vyjadrili pozitívnu reakciu svojím potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu divadelného predstavenia.

      Z.Vonkomerová

    • Odborná exkurzia Slovlepex - DREVODOM - Zuberec
     • Odborná exkurzia Slovlepex - DREVODOM - Zuberec

     • Do galérie Odborná exkurzia Slovlepex - DREVODOM - Zuberec boli pridané fotografie.

      19. septembra 2016 sa študenti 2.T a 2.A zúčastnili odbornej exkurzie s obsahom zameraným na prehĺbenie poznatkov z predmetov technológia, stavebné konštrukcie, drevostavby a odborný výcvik.

      Technologická časť exkurzie sa konala v drevospracujúcej spoločnosti Slovlepexa.s v Dolnom Kubíne. Výrobný program firmy tvorí výroba lepených okenných a dverových eurohranolov, konštrukčných lepených hranolov, škárovky a lepených plátov. Filozofia firmy stojí na výrobe vysokokvalitných výrobkov s maximálnym dôrazom na ekológiu. Študenti ocenili vysokoodborný výklad s podrobným vysvetlením jednotlivých technologických uzlov výrobného procesu, ktorý bude prínosom najmä pre predmet technológia.

      Odborná exkurzia pokračovala v spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o. so sídlom v Podbieli. Spoločnosť sa zameriava na výrobu a montáž drevených zrubových a  stĺpikových drevostavieb (domov) a rekreačných chát. Výrobný program dopĺňa široký sortiment záhradných chatiek, altánkov , prístreškov.

      V blízkosti sídla firmy sa nachádza rekreačná oblasť Svrčkovce, ktorú tvorí 12 rodinných domov, všetko z produkcie spoločnosti DREVODOM ORAVA, s. r. o..  Tu nám zástupca spoločnosti poskytol výklad o novodobých konštrukciách používaných pri výrobe rodinných domov a chát.  Rekreačná oblasť osadená v krásnom prostredí Západných Tatier mala svoje čaro aj vo veľmi sychravom a studenom počasí.

      S tradičnou konštrukciou zrubových drevostavieb sa  žiaci oboznámili v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Na úvod bol zaistený odborný výklad zameraný na históriu skanzenu a informáciu o lokalitách pôvodného výskytu tu osadených zrekonštruovaných stavieb. Následne mali žiaci možnosť prejsť si skanzen samostatne.

      A na záver:

      z pohľadu pedagóga môžem konštatovať, že pracujem s mladými ľuďmi, ktorí sa vedia primerane správať aj na mimoškolskej akcii. Možno boli na začiatku technologickej exkurzie zaskočení  väčším  hlukom. Túto skutočnosť je však potrebné prijať a uvedomiť si, že drevárska prevádzka nie je zvukotesné  laboratórium, je teda nereálne očakávať, že tam bude „ticho“. Taká je prax....

      Ing. SlavkaMošková

    • Školská športová olympiáda
     • Školská športová olympiáda

     • Do galérie Školská športová olympiáda boli pridané fotografie.

      Stalo sa tradíciou, že záverečný školský týždeň sa v priestoroch našej školy koná školská športová olympiáda. Aj tento rok tomu nebolo inak- olympiáda trvala 27.6. a 28.6.2016.Organizačne ju pripravili vyučujúci telesnej výchovy Mgr. J.Hazlinger, Mgr. J.Stríž, Mgr. M.Hazlinger. Slávnostne ju otvoril p. riaditeľ Ing. Laššák na školskom ihrisku. Zaznela zvučka olympiády a študenti vztýčili olympijskú zástavu pred nastúpenými triedami. Každá trieda si neskôr odbehla trasu okolo školy a internátu- drevárske koliesko. Pre študentov bola ponúknutá pestrá paleta športových disciplín, takže sa každý mohol zapojiť. V ponuke boli kolektívne športy, v ktorých súťažili jednotlivé odbory-  basketbal a volejbal. Okrem toho sa súťažilo o najlepší výkon medzi jednotlivcami a triedami v individuálnych disciplínach- sed- ľah, kľuky, vrh guľou, skok do diaľky z miesta, bedminton, frisbee, zhyby, beh 12 minút, stolný tenis. Víťazi kolektívnych a individuálnych disciplín boli po ukončení odmenení v aule a ich výkony boli zapísané na nástenku športových rekordov školy.  Študenti športové aktivity hodnotia pozitívne. Väčšinu z nich šport baví, veď počas školského roka reprezentovali školu na mnohých športových podujatiach s vynikajúcim umiestnením.

      Z.Vonkomerová

     • MATEMATICKÝ KLOKAN 2016

     • Matematický klokan je najväčšou žiackou súťažou na svete. V marci 2016 bolo viac ako 6 miliónov súťažiacich pochádzajúcich zo 60 krajín štyroch kontinentov! K tomuto číslu už 19 rokov prispieva aj Slovensko. Tento rok bolo na Slovensku 55 863 riešiteľov od prvákov na ZŠ až po maturantov.

      Kategória

      Vek žiakov

       Počet súťažiacich 

       Kadet 012 

       1. a 2. ročník SOŠ 

      2968

       Junior 034 

       3. a 4. ročník SOŠ 

      1656

       

      Najúspešnejší súťažiaci našej školy:

      Kadet 012        ( 2 968 súťažiacich )

       Meno žiaka

       Trieda 

       Body 

       Úspešnosť (%) 

       Miesto v SR 

       Percentil (%) 

       Maruška

      1.T

      95

      79,2%

      253. – 269.

      91,2

       Káder

      2.H

      94

      78,3%

      270. – 291.

      90,6

       Panica

      1.T

      92

      76,7%

      329. – 353.

      88,5

       Sivák

      2.H

      89

      74,2%

      402. – 429.

      86,0

       Hochholczerová 

      2.D

      88

      73,3%

      430. – 458.

      85,1

       Horanský

      2.M

      87

      72,5%

      459. – 499.

      83,9

       

      Junior 034    ( 1 656 súťažiacich )

       Meno žiaka 

       Trieda 

       Body 

       Úspešnosť (%) 

       Miesto v SR 

       Percentil (%) 

       Mózer

      3.M

      80

      66,7%

      134. – 151.

      91,5

       Kmeť

      3.H

      75

      62,5%

      219. – 227.

      86,6

       Varecha

      4.D

      74

      61,7%

      228. – 243.

      85,8

       Straková

      4.D

      61

      50,8%

      429. – 459.

      82,5

       

      Poradie  našej školy v SR:

       

       Počet zapojených škôl 

       Naša škola 

       Kadet 012       

      179

      43. miesto

       Junior 034   

      167

      25. miesto

    • Poriadok ohňa - Thurzov dom - Banská Bystrica
     • Poriadok ohňa - Thurzov dom - Banská Bystrica

     • Do galérie Poriadok ohňa - Thurzov dom - Banská Bystrica boli pridané fotografie.

      Výstava: Poridaok ohňa výstava je zameraná na históriu hasičstva na slovensku. Od prvých poriadkov ohňa, kde boli združované cechy a každý cech mal povinnosť doniesť na miesto požiaru vybavenie (vedrá, sekery). Postupne s príchodom výroby zanikali cechy zanikli aj poriadky ohňa, začali sa vytvárať prvé hasičské spolky. Tieto boli dobrovolné a za právo byť v nich záujemca platil. Z týchto spolkov začali vznikať dobrovolné hasičské jednotky. Expozícia je zameraná aj na históriu vybavenia hasičov (odev, prilby) od prvých až po súčasnosť. Prilby sa menili aj podľa toho či boli veliteľské alebo patrili zdravotníkovi. posledná časť expozície je venovaná patrónom hasičov, ako boli sv. Barbora, sv. Vavrinec, sv. Agáta a súčasný patrón sv. Florián (Florián z Lorchu) a zástavám ktoré mali jednotlivé dobrovolné hasičské zbory. Andrea Vallašeková

    • Rozlúčka
     • Rozlúčka

     • Do galérie Rozlúčka boli pridané fotografie.

      Po štyroch rokoch štúdia prišiel deň rozlúčky. V piatok 13.5.2016 povedali dovidenia štvrtáci svojim učiteľom a spolužiakom.