• Školská športová olympiáda
     • Školská športová olympiáda

     • Do galérie Školská športová olympiáda boli pridané fotografie.

      Stalo sa tradíciou, že záverečný školský týždeň sa v priestoroch našej školy koná školská športová olympiáda. Aj tento rok tomu nebolo inak- olympiáda trvala 27.6. a 28.6.2016.Organizačne ju pripravili vyučujúci telesnej výchovy Mgr. J.Hazlinger, Mgr. J.Stríž, Mgr. M.Hazlinger. Slávnostne ju otvoril p. riaditeľ Ing. Laššák na školskom ihrisku. Zaznela zvučka olympiády a študenti vztýčili olympijskú zástavu pred nastúpenými triedami. Každá trieda si neskôr odbehla trasu okolo školy a internátu- drevárske koliesko. Pre študentov bola ponúknutá pestrá paleta športových disciplín, takže sa každý mohol zapojiť. V ponuke boli kolektívne športy, v ktorých súťažili jednotlivé odbory-  basketbal a volejbal. Okrem toho sa súťažilo o najlepší výkon medzi jednotlivcami a triedami v individuálnych disciplínach- sed- ľah, kľuky, vrh guľou, skok do diaľky z miesta, bedminton, frisbee, zhyby, beh 12 minút, stolný tenis. Víťazi kolektívnych a individuálnych disciplín boli po ukončení odmenení v aule a ich výkony boli zapísané na nástenku športových rekordov školy.  Študenti športové aktivity hodnotia pozitívne. Väčšinu z nich šport baví, veď počas školského roka reprezentovali školu na mnohých športových podujatiach s vynikajúcim umiestnením.

      Z.Vonkomerová

     • MATEMATICKÝ KLOKAN 2016

     • Matematický klokan je najväčšou žiackou súťažou na svete. V marci 2016 bolo viac ako 6 miliónov súťažiacich pochádzajúcich zo 60 krajín štyroch kontinentov! K tomuto číslu už 19 rokov prispieva aj Slovensko. Tento rok bolo na Slovensku 55 863 riešiteľov od prvákov na ZŠ až po maturantov.

      Kategória

      Vek žiakov

       Počet súťažiacich 

       Kadet 012 

       1. a 2. ročník SOŠ 

      2968

       Junior 034 

       3. a 4. ročník SOŠ 

      1656

       

      Najúspešnejší súťažiaci našej školy:

      Kadet 012        ( 2 968 súťažiacich )

       Meno žiaka

       Trieda 

       Body 

       Úspešnosť (%) 

       Miesto v SR 

       Percentil (%) 

       Maruška

      1.T

      95

      79,2%

      253. – 269.

      91,2

       Káder

      2.H

      94

      78,3%

      270. – 291.

      90,6

       Panica

      1.T

      92

      76,7%

      329. – 353.

      88,5

       Sivák

      2.H

      89

      74,2%

      402. – 429.

      86,0

       Hochholczerová 

      2.D

      88

      73,3%

      430. – 458.

      85,1

       Horanský

      2.M

      87

      72,5%

      459. – 499.

      83,9

       

      Junior 034    ( 1 656 súťažiacich )

       Meno žiaka 

       Trieda 

       Body 

       Úspešnosť (%) 

       Miesto v SR 

       Percentil (%) 

       Mózer

      3.M

      80

      66,7%

      134. – 151.

      91,5

       Kmeť

      3.H

      75

      62,5%

      219. – 227.

      86,6

       Varecha

      4.D

      74

      61,7%

      228. – 243.

      85,8

       Straková

      4.D

      61

      50,8%

      429. – 459.

      82,5

       

      Poradie  našej školy v SR:

       

       Počet zapojených škôl 

       Naša škola 

       Kadet 012       

      179

      43. miesto

       Junior 034   

      167

      25. miesto

    • Poriadok ohňa - Thurzov dom - Banská Bystrica
     • Poriadok ohňa - Thurzov dom - Banská Bystrica

     • Do galérie Poriadok ohňa - Thurzov dom - Banská Bystrica boli pridané fotografie.

      Výstava: Poridaok ohňa výstava je zameraná na históriu hasičstva na slovensku. Od prvých poriadkov ohňa, kde boli združované cechy a každý cech mal povinnosť doniesť na miesto požiaru vybavenie (vedrá, sekery). Postupne s príchodom výroby zanikali cechy zanikli aj poriadky ohňa, začali sa vytvárať prvé hasičské spolky. Tieto boli dobrovolné a za právo byť v nich záujemca platil. Z týchto spolkov začali vznikať dobrovolné hasičské jednotky. Expozícia je zameraná aj na históriu vybavenia hasičov (odev, prilby) od prvých až po súčasnosť. Prilby sa menili aj podľa toho či boli veliteľské alebo patrili zdravotníkovi. posledná časť expozície je venovaná patrónom hasičov, ako boli sv. Barbora, sv. Vavrinec, sv. Agáta a súčasný patrón sv. Florián (Florián z Lorchu) a zástavám ktoré mali jednotlivé dobrovolné hasičské zbory. Andrea Vallašeková

    • Rozlúčka
     • Rozlúčka

     • Do galérie Rozlúčka boli pridané fotografie.

      Po štyroch rokoch štúdia prišiel deň rozlúčky. V piatok 13.5.2016 povedali dovidenia štvrtáci svojim učiteľom a spolužiakom.

    • Celoštátna prezentačná výstava SOŠ "Mladý tvorca 2016" v NITRE
     • Celoštátna prezentačná výstava SOŠ "Mladý tvorca 2016" v NITRE

     • Do galérie Celoštátna prezentačná výstava SOŠ "Mladý tvorca 2016" v NITRE boli pridané fotografie.

      V dňoch 26. až 28. apríla 2016 sa konala v areáli Agrokomlex - Výstavníctvo Nitra Celoštátna prezentačná výstava SOŠ " Mladý tvorca 2016 ". Táto výstava je už tradične spojená so súťažou pre žiakov odborných škôl "TOP výrobok" v kategóriách strojárstvo, elektrotechnika a energetika, drevospracujúca výroba a umelecké spracovanie výrobkov. Pre pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl prebieha súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR "Za inováciu a technickú tvorivosť ". V súťaži o TOP výrobok sa zúčastnil Adam Libiak, žiak 4. ročníka študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru v kategórii drevospracujúca výroba so svojim výrobkom "Skladacia stolička Foldfix", ktorá bola zaujímavá originálnym skladacím mechanizmom. V kategórii umelecké spracovanie výrobkov sa súťaže o TOP výrobok zúčastnil Michal Očenáš, žiak 3. ročníka študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru so svojim výrobkom " Stôl Would a zrenovované stoličky z Pravenca číslo 1771 technikou pyrografia". Súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Za inováciu a technickú tvorivosť " sa zúčastnil Mgr. Stanislav Bačík - vedúci dielní s názornou učebnou pomôckou "Konštrukčné spoje nábytku systémom DOMINO", kde obsadil pekné tretie miesto. Mimo súťaže sme v našom výstavnom stánku vystavovali aj zaujímavú zásuvkovú komodu "Zásuvkovo", ktorá zaujala nielen svojou farebnosťou, ale aj konštrukčným riešením. Na výrobe tejto komody sa podieľali žiaci učebného odboru stolár Ján Helienek a Matúš Babinský pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Jozefom Červinským. Táto výstava splnila cieľ prezentovať našu školu na verejnosti a šíriť dobré meno SOŠ drevárskej vo Zvolene.

    • Finále súťaže Skills Slovakia - SUSO 2016 v odbore STOLÁR v NITRE
     • Finále súťaže Skills Slovakia - SUSO 2016 v odbore STOLÁR v NITRE

     • Do galérie Finále súťaže Skills Slovakia - SUSO 2016 v odbore STOLÁR v NITRE boli pridané fotografie.

      V rámci výstavy Mladý tvorca v dňoch 26.4. – 28.4. 2016 v Nitre sa konalo aj celoštátne finále súťaže stavebných remesiel Skills Slovakia - SUSO. Súťaž prebiehala v dňoch 26.4 - 27.4. 2016. V odbore STOLÁR sa súťaže zúčastnili žiaci našej školy Michal Dudáš a Tomáš Harach (učebný odbor stolár 2. ročník) pod odborným vedením majstra odborného výcviku Mgr. Jozefa Holeca. Súťažný výrobok bola záhradná lavica, ktorú organizátori darovali detskému domovu v Kolíňanoch. Žiaci našej školy sa umiestnili na 5. mieste.

      Ing. Stanislav Bačík

    • LESNÍCKE DNI - Bol to odpad a odpadom neostal!
     • LESNÍCKE DNI - Bol to odpad a odpadom neostal!

     • Do galérie LESNÍCKE DNI boli pridané fotografie.

      Do programu Lesníckych dní, ktoré sa konali vo Zvolene 22.4.2016, prispeli aj žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka študijného oboru Tvorba nábytku a interiéru. Na námestí SNP predstavili svoje návrhy interiérových doplnkov, ktoré vznikli revitalizáciou odpadu, držiac sa hesla „Bol to odpad a odpadom neostal!“

    • LEŠŤ - cvičenie záchranných zložiek
     • LEŠŤ - cvičenie záchranných zložiek

     • Do galérie LEŠŤ - cvičenie záchranných zložiek boli pridané fotografie.

      Dňa 21. apríla 2016 sa študenti 1.H a 2.H triedy zúčastnili cvičenia záchranných zložiek vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Predmetom cvičenia bol nácvik záchrannej akcie pri páde vrtuľníka do obytnej zóny. Naši študenti opäť plnili úlohy figurantov. A už tradične na výbornú.

      Slavka Mošková

       

    • Deň ZEME
     • Deň ZEME

     • Do galérie Deň ZEME boli pridané fotografie.

      Aj v našej škole sme sa opäť 22.4.2016 pripojili k akcii Deň Zeme.  Naši prváci a druháci sa v tento deň venovali aktivitám spojeným s enviromentálnou tematikou. Prváci si v aule vypočuli odborné prednášky o životnom prostredí, o možnostiach jednotlivca aktívne prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Zároveň im boli premietané filmy s enviromentálnou tematikou. Druháci boli rozdelení na dve skupiny a pohybovali sa v teréne. Jedna skupina čistila  priestory Arboréta. V Arboréte pomocou pracovného náradia študenti odstraňovali suché lístie a konáre z trávnatých plôch. Druhá skupina upratovala areál školy a priestory smerom k podniku Bučina. Súčasne študenti vysádzali aj mladé stromčeky v okolí školy. Spomínané aktivity  a pripomenutie Dňa Zeme sa stali výchovným podnetom do ďalšieho života študentov vo vzťahu k prírode.

      Z.Vonkomerová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska
   • sosdrev@sosdrev.sk
   • webmaster@sosdrev.sk
   • Sekretariát: +421 911 703 569
   • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
   • it@sosdrev.sk
   • 37956469
   • 2021881081
   • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
   • jedalen@sosdrev.sk
   • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
 • Sociálne siete

 •