• Deň narcisov

     • Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Ligou proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na prevenciu verejnosti. Liga proti rakovine tento rok organizovala už 23. ročník Dňa narcisov, do ktorého sa 11.4.2019 opäť pripojilo aj osem študentiek  našej školy.

       Aktuálne motto:

      „ Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?“ vyjadruje, že každý z nás pozná vo svojom okolí niekoho, kto trpí rakovinou. Naše dobrovoľníčky  v priestoroch školy oslovovali učiteľov a študentov s cieľom finančne podporiť nadáciu . Neskôr sa presunuli do rôznych častí mesta, kde  ich pôsobenie malo veľmi pozitívnu odozvu zo strany  verejnosti. Kúpením a pripnutím žltého narcisu mohli ľudia vyjadriť spolupatričnosť s chorými. Naše študentky  vyzbierali v tento deň sumu 609,01  eur. Všetkým  prispievateľom  vyslovujeme vďaku za ich  prejav ľudskosti a solidaritu s chorými.

         Z.Vonkomerová

     • Krajské kolo SOČ

     • Na krajskom kole SOČ v 

      Odb. č. 16  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba získala

      Hana Rehorčíková zo 4.D odboru Tvorba nábytku a interiéru

      1. miesto.

      Odb. č. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie získal

      Šimon Panica zo IV.T odboru Technik drevostavieb

      3. miesto.

      Blahoželáme :)

       

     • Mladý stolár 2019

     • Semifinálového kolo súťaže Skills Slovakia 14. 3. 2019 v Žiline sa zúčastnili žiaci Adam Grnáč a Jakub Čief.

     • Naši študenti opäť na stavebnom veľtrhu Coneco- racioenergia

     • 27. apríla 2019 sa študenti 1. ročníka odboru technik drevostavieb a 1. a 2. ročníka odboru mechanik počítačových sietí, zúčastnili stavebného veľtrhu Coneco- racioenergia v Bratislave.

      Súčasťou veľtrhu sú aj výstavy Drevodomy a Pasívne domy . Domáci i zahraniční vystavovatelia práve na tomto mieste prezentujú nové stavebné materiály,  stavebné komponenty ako sú okná, dvere, strešné a podlahové systémy,  najnovšie technológie vetrania, klimatizácie, elektroinštalácií. Inteligentné domy už tiež nadobudli  svoje pevné miesto  na trhu s nehnuteľnosťami.

      Okrem tradičnej prehliadky výstavy sa naši študenti zúčastnili zaujímavého sprievodného programu. Najprv to bola skúška odolnosti  bezpečnostného drevohliníkového okna Makrowin Huricane. Výrobok  získal za vysokú odolnosť voči vlámaniu, kvalitný dizajn a veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti najvyššie ocenenie stavebného veľtrhu Coneco-   ZLATÚ PLAKETU. 

      Pútavou bola  aj prezentácia konštrukčného systému drevostavieb STEKO   určeného  pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych drevostavieb.  Systém drevených tehál STEKO spája obnoviteľné zdroje, najmodernejšie technológie, ekonomiku a ekológiou.  Na slovenský trh tento systém prináša absolvent našej školy Slavomír Župnik. 

      V závere  exkurzie bola špeciálne pre našich študentov pripravená komentovaná prehliadka výstavy Salón drevostavieb 2019.  Architektka Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb  zopakovala myšlienku, ktorú študenti poznajú z vyučovania odborných predmetov: „Drevostavby – to nie sú iba rodinné a víkendové domy. Celosvetovým trendom je stavať čoraz viac verejných a viacpodlažných budov, ktoré využívajú drevo ako trvale obnoviteľný stavebný materiál, viažu CO2 a súčasne poskytujú ľuďom prostredie na prácu, vzdelávanie a život s vysokou pridanou hodnotou.“

      Odbornú exkurziu organizačne pripravila Ing. Slavka  Mošková.

     • Osvienčim

     • Spolu s tisíckami návštevníkov z celého sveta navštívilo 28.3.2019 štyridsať žiakov školy koncentračný tábor v Osvienčime.

     • Bezpečné dni v práci

     • Dňa 21.03.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Súťaž pozostávala z troch častí: 1. test, 2. riešenie modelových situácií BOZP a 3. poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

      Súťaže sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev.

      Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo z triedy 3.T (M. Onufrák, M. Čapkovič a T. Nociar), na 2. mieste družstvo z triedy 2.H a na 3. mieste družstvo z triedy 2.T.

      Víťazné družstvo postupuje na celoslovenské kolo 26.04.2019 v Prešove.

     • 41.ročník SOČ

     • Dňa 28.2.2019 sa konalo školské kolo 41.ročníka SOČ. Zúčastnilo sa ho 51 žiakov s 50 prácami. Súťažilo sa vo viacerých odboroch, v ktorých boli vyhodnotení nasledovní žiaci so svojimi prácami:

      Odb. č. 10       Stavebníctvo, geodézia, kartografia

                  1.miesto          Marcus MARUŠKA                IV.T                práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Samuel KMEŤ                        IV.T               práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto          Ladislav MARGOČ                IV.T

                                         Adrián PAROBEK                  IV.A

      Odb. č. 11       Informatika

                  1.miesto          Adam RATKOVSKÝ              IV.M                práca postupuje do krajského kola

      Odb. č. 12       Elektrotechnika a hardware

                  1.miesto          Dávid HRUŠOVSKÝ              IV.M               práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Tomáš BYSTRIANSKY, Šimon ŠULAJ IV.M           práca postupuje do krajského kola

      Odb. č. 14       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

                  1.miesto          Filip BAJNOK                        IV.H                práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Šimon PANICA                      IV.T                práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto          Rebecca HODÁSIOVÁ                      IV.H   

                                         Patrik KRÁLIK                                   IV.T

      Odb. č. 16       Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

                  1.miesto          Hana REHORČÍKOVÁ                      IV.D                práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Barbora HARŇÁKOVÁ         IV.D                práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto          Ján UHRIN                             IV.D

                                                     Marián HRIŇO                                   IV.D

                                         Dávid SONTÁG                     IV.D

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v odboroch postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 5.4.2019 v priestoroch SOŠ dopravnej vo Zvolene.

      Všetkým postupujúcim a výhercom srdečne gratulujeme.

                                                                                        IngD.Račková, garant SOČ

     • Deň Mafell 2019 na drevárine

     • Značka Mafell sa zrodila v roku 1899 v Nemecku a tak v tomto roku oslavuje už 120 rokov svojej existencie, ktorá v plnom rozsahu potvrdzuje ich heslo, že "MAFELL je kvalita prežívajúca generácie".

      Slávnostné podpísanie zmluvy o poskytnutí  bezplatného zapožičania elektrického náradia Mafell v zmysle firemného sloganu „Od profesionálov pre profesionálov“a jeho oficiálne odovzdanie škole na obdobie rokov 2019 -2020 v hodnote, ktorá presahuje viac ako 20-tisíc EUR sa uskutočnilo 27. februára 2019 v priestoroch auly SOŠ drevárskej vo Zvolene za účasti zástupcov spoločnosti Mafell: Ing. JiříhoOdvárku (area manager Mafell), Martina Sazamu (technický poradca Mafell) a Martina Bošeľu (konateľ Hybox Slovakia), vedenia školy a žiakov drevárskych odborov.

      Ing. Pavel Laššák, riaditeľ školy : „Výnimočnévlastnosti profesionálneho elektronáradia môžeme potvrdiť z vlastnej skúsenosti aj my na škole.Spoločnosť Mafelltotižto podporuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov školy už od roku 2014 a to formou dlhodobého bezplatného zapožičania profesionálneho náradia pre praktickú prípravu žiakov v drevárskych odboroch, v ktorých naša „drevárina“ pripravuje svojich budúcich absolventov pre oblasť spracúvania dreva. V uplynulých rokoch tak mali možnosť hlavne žiaci študijného odboru Technik drevostavieb a učebného odboru Stolár, ale aj majstri odborného výcviku reálne sa presvedčiť pri práci v dielňach o vysokej kvalite, presnosti a spoľahlivosti elektrického náradia značky Mafell.Vážime si ústretovosť a podporu spoločnosti Mafell, o to viac, že patríme iba medzi tri školy na Slovensku, ktoré majú možnosť bezplatne využívať najnovšie technológie tejto značky v oblasti ručného elektrického náradia v praktickej príprave žiakov.“

     • XX. ročník - Etudy z dreva

     • Študent druhého ročníka odboru tvorba nábytku a interiéru Marek Púpava - získal Cenu ZSD SR za "Drevený obal Merbau"

      Čestné uznanie získal "Kolektív SOŠ drevárskej Zvolen za ucelený a kultivovaný spôsob spôsob prezentácie súťažných prác v grafickej a modelovej tvorbe".

      Oceneným blahoželáme.

     • HASIČI HASIČOM 2018

     • V piatok 18. januára 2019 sa v kultúrnom dome v meste Poltár uskutočnil 6. ročník podujatia
      s názvom "Hasiči Hasičom", ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.


      Slávnostného podujatia, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku
      ochrany pred požiarmi, sa zúčastnila primátorka mesta Poltár Martina Brisudová, prezident HaZZ Alexander Nejedlý, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ Stanislav Celleng, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Ceľuch, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth a ďalší hostia.


      Nepovšimnuté neostali ani športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ v roku 2018.
      Ako jednotlivci boli ocenení kpt. Ľubomír Lőrinčík, Ladislav Babinský a Maroš Bošeľa (žiak 3.ročníka študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom). Za súťaž
      „Tímový záchranár“ si ocenenie odniesli chlapci z DHZ SOŠ drevárska Zvolen, a to Maroš Bošeľa, Filip Bajnok, Adrián Švec, Dávid Oláh, Dominik Kohút a Daniel Király.


      Poslednou oceňovanou kategóriou bolo osobitné ocenenie za dlhodobú spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom na území Banskobystrického kraja, ktoré bolo udelené SOŠ drevárskej vo Zvolene.

     • Workshop roboty EV3 -TUZVO

     • Do galérie Workshop roboty EV3 -TUZVO boli pridané fotografie.

      V rámci zážitkového vzdelávania študenti odboru Mechanik počítačových sietí navštívili FEVT TU vo Zvolene.

      „Na workshope si účastníci zostrojili vlastného robota a naučili sa ho ovládať pomocou aplikácie v mobile.

      Tímy pracovali v3–4 členných skupinkách. Akcia bola plná napätia a zábavy. Tímy zabojovali o prvenstvo v súťaži robotov –šprint. Úlohou tímu bolo zostaviť robota tak, aby ovládaním pomocou mobilu prešiel čo najrýchlejšie stanovenú dráhu.

      Keďže sa jednalo o nadšencov pre techniku, študenti pokračovali aj programovaním. Vyskúšali si využitie senzorov, motorov, mikroprocesorov na konštrukciu a riadenie autonómneho robota, schopného splniť jednoduchú zadanú úlohu.

      „Robohraním“ chceme rozšíriť spoluprácu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky (FEVT) so základnými a strednými školami, umožniť mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, vzbudiť záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia, naučiť princípy tímovej spolupráce a naučiť mládež hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia.

      Veríme, že workshop študentov zaujal a že sa opäť stretneme na súťaži robotov RoboHranie 2019.“

      doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. (TU Zvolen)

     • Okresné kolo vo futsale SŠ

     • Dňa 28.11. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola stredných škôl vo futsale, ktoré sa konalo v športovej hale pri  ZŠ A. Sládkoviča na Sliači.

      Turnaja sa zúčastnilo šesť stredných škôl zo Zvolena, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Po víťazných zápasoch v skupine naša škola  ˶Drevárina˝ postúpila do semifinále, v ktorom porazila družstvo zo Súkromného gym. Pink Harmony výsledkom 2:1.

      Vo finále sme sa podľa očakávania stretli s Gym. Ľ. Štúra Zvolen, ktoré sme po výbornom výkone zdolali 3:1, a stali sa tak celkovým víťazom turnaja. Obhájili sme tak vlaňajšie prvenstvo a postúpili tak do regionálneho kola v Detve.

      O tomto úspechu sa pod vedením trénera Mrg. P. Blažka zaslúžili títo hráči:

      J. Sekereš, V. Gombala, P. Hulec, D. Krnáč, F. Chytil, M. Majer, M.Perenčaj, J. Ruman, M. Vanko,  A. Bavala.

      Mgr. P. Blažko.

     • Odborné prednášky v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene

     • Naša škola aktívne spolupracuje s Drevárskou fakultou Technickej univerzity  vo Zvolene, kde naši absolventi často pokračujú v štúdiu. 29.11.2018 sa druháci v študijných odboroch- drevárstvo a nábytkárstvo a technik drevostavieb zúčastnili v priestoroch univerzity  na odborných prednáškach. Pedagógovia vysokej školy im pútavou formou  poskytli nové odborné informácie na témy- sušenie dreva, spoje v konštrukciách, viacposchodové drevené stavby a ochrana dreva. Rozšírili si tak svoje vedomosti z odboru, ktoré využijú pri svojom ďalšom štúdiu.

       Z.Vonkomerová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska
   • sosdrev@sosdrev.sk
   • webmaster@sosdrev.sk
   • Sekretariát: +421 911 703 569
   • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
   • it@sosdrev.sk
   • 37956469
   • 2021881081
   • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
   • jedalen@sosdrev.sk
   • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
 • Sociálne siete

 •