• Kvapka krvi
     • Kvapka krvi

     • Do galérie Kvapka krvi boli pridané fotografie.

      Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi - Kvapka krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  15.10.2015 sa po siedmykrát multimediálna učebňa v priestoroch našej školy dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Na doplnenie energie mali zabezpečený pitný režim a sladké pečivo. Slogan: „ Vyhrň si rukávy pre dobrú vec“ našiel naplno uplatnenie medzi študentmi. Do kampane sa zapojilo  spolu 33 darcov, z toho 17 boli prvodarcovia. Zdravotníci ocenili vysoký počet prvodarcov spomedzi stredných škôl vo Zvolene.  Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z radov našich študentov, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Kampaň organizačne pripravila Ing. Šáliová.

      Z. Vonkomerová

    • Drevostavba v pasívnom štandarde
     • Drevostavba v pasívnom štandarde

     • Do galérie Drevostavba v pasívnom štandarde boli pridané fotografie.

      Študenti študijného odboru technik drevostavieb na pozvanie spoločnosti ForDoms.r.o. zúčastnili jej firemného dňa. Zvolenská spoločnosť vyrábajúca drevené domy realizovala svoju stavbu v Chorvátskom Grobe. Obchodný zástupca Ing. Ľuboš Pivko študentov aj pedagógov  podrobne oboznámil s aktuálne energeticky najvhodnejšou konštrukciou stavby, tzv. pasívnym domom.

      Pasívne stavby tvoria v súčasnosti len nízky podiel z celkového objemu novostavieb (viac sú zastúpené nízkoenergetické stavby), ale od roku 2020 majú byť v Európskej únii povinným štandardom. 

      Ing. Slavka Mošková

    • Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene
     • Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene

     • Do galérie Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene boli pridané fotografie.

      Študenti 1. ročníka sa v predmete SJL v rámci tematického celku Práca s informáciami oboznámili s novými odbornými pojmami- zdroje informácií, bibliografia, bibliografický záznam či rešerš. Následne vyučujúce SJL Mgr. Ďurčíková a Mgr. Vonkomerová postupne s jednotlivými triedami prvákov absolvovali exkurziu do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Počas nej študenti mohli svoje získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.  Pracovníčka knižnice ich oboznámila s fungovaním knižnice, jej oddeleniami, výhodami pre čitateľov. Študenti si zároveň rozšírili svoje odborné znalosti z tejto oblasti. Viacerých študentov zaujala najmä možnosť bezplatného prístupu k počítačom pre čitateľov. Potešujúce je, že niektorí študenti po exkurzii prejavili záujem stať sa členom tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

      Z.Vonkomerová

    • Dielňa pre počítačové siete
     • Dielňa pre počítačové siete

     • Do galérie Nová učebňa - mechanik počítačových sietí boli pridané fotografie.

      Od septembra 2015 sa výučba elektrotechniky, elektroniky a počítačových sietí realizuje v novej učebni. Nainštalované zariadenia budú slúžiť ako trenažér pre nácvik silnoprúdovej inštalácie, zavedenia internetu, grafického návrhu týchto inštalácií. K jej vytvoreniu prispeli aj žiaci študijného odboru mechanik počítačových sietí.

    • Memoriál vo vyslobodzovaní zranených osôb
     • Memoriál vo vyslobodzovaní zranených osôb

     • Do galérie Memoriál vo vyslobodzovaní zranených osôb boli pridané fotografie.

      Žiaci 1. H triedy sa vo štvrtok 10. septembra zúčastnili Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Už  XVIII. ročník tejto súťaže sakonalv Banskej Bystrici na Námestí Slobody. Memoriál sa koná každý rok na počesť dvoch hasičov, ktorí vo veku 25 a 30 rokov tragicky zahynuli 16. októbra 1995 pri zdolávaní požiaru trojpodlažnej drevenej chaty v obci Ponická Huta. Cieľom súťaže je preveriť pripravenosť a vybavenie hasičských jednotiek na zvládnutie zásahov pri dopravných nehodách. Pre jednotlivé súťažné družstvá boli pripravené rôzne scenáre dopravných nehôd, o ktorých družstvá neboli vopred informované. Tým sa modelujú situácie porovnateľné s reálnymi podmienkami pri dopravných nehodách. Výkony deviatich súťažných družstiev boli hodnotené na základe kritérií v troch oblastiach: taktika zásahu, technika vykonania zásahu a poskytnutie prvej pomoci. Družstvá mali na vykonanie zásahu časový limit 15 minút. Víťazom súťaže sa stalo družstvo hasičov z Banskej Bystrice.

      Pre študentov bolo zaujímavým aj rozprávanie kpt. Ing. ErikaPiatera hovorcu KR HaZZ Banská Bystrica, ktorý ich po prvýkrát oboznámil s technikou používanou pri zásahoch.

      Slavka Mošková

    • Začala drevárska olympiáda
     • Začala drevárska olympiáda

     • Do galérie Školská olympiáda boli pridané fotografie.

      Záver školského roka vyplnili športové disciplíny drevárskej olympiády.V trojdňovom maratóne si žiaci zmerajú sily v kolektívnych športoch a zabavia sa v nových športových disciplínach: zhyby, výdrž v zhybe, kľuky, sed - ľah, švihadlo, skok z miesta, hod medicinbalom, badminton, frisbee, slackline.

    • Ústna maturita študentov 2015
     • Ústna maturita študentov 2015

     • Do galérie Maturita 2015 boli pridané fotografie.

      Od 25.5. do 29.5.2015 naši maturanti zavŕšili svoje celoročné snaženie a absolvovali poslednú časť maturitnej skúšky- jej ústnu formu. Postupne preukázali svoje vedomosti zo slov. jazyka a literatúry aj z cudzieho jazyka. Pred maturitnou komisiou odpovedali na zadanie 20 minút. Keďže má naša škola v názve prívlastok odborná, okrem jazykov ich čakala aj ústna odpoveď z odborných predmetov. Na otázku z odborných predmetov odpovedali pred maturitnou komisiou 30 minút. Úspešní absolventi školy si na konci náročného týždňa určite vydýchli. V pondelok 1.6.2015 ich čakalo ocenenie v podobe vysvedčenia, ktoré dostali v slávnostných priestoroch Zvolenského zámku.

      Z.Vonkomerová