• Biela pastelka

     • Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj tento rok sa 24.9.2021 desať našich študentov zapojilo do jej verejnej zbierky Biela pastelka. Ako dobrovoľníci sa zúčastnili študenti- G.Holíková, K.Šubertová, E.Jančiarová, M.Šnircová, V.Katrenčíková(2.D), D.Kamenský(2.TCM), M.Jacenková, V.Giertová, j.Mistrík a D.Hampachel(3.H). Oslovovali študentov a pedagógov našej školy i verejnosť v uliciach Zvolena. Vyzbierali spolu sumu 413,48 eur. Aj vďaka finančnej pomoci dobrovoľných darcov sa zlepšujú služby pre ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos smeruje do rôznych integračných aktivít, na odstraňovanie architektonických bariér či prevenciu.

      Z.Vonkomerová

     • Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce

     • 30.9.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen organizoval pre maturantov online formou súťaž- Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce v rámci poradenstva pre voľbu povolania. V silnej konkurencii 8 stredných škôl naše družstvo v zložení- H.Baranová, V.Klimáček(4.TM), A.Augustín, D.Dianiška(4.A) a V.Šrámeková(4.H) obsadilo 2. miesto. K vynikajúcemu umiestneniu našim študentom srdečne blahoželáme. Študentov na súťaž pripravili vyučujúce Mgr. S. Kubíková a Ing. I.Šáliová.

      Z.Vonkomerová

     • Deň hasičov

     • Prvé májové dni patria v našej škole už tradične predovšetkým študentom študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom. 4. mája oslavuje sviatok patrón všetkých hasičov sv. Florián a práve pri príležitosti jeho osláv sa aj na našej škole konal Deň hasičov. Trochu netradične spomíname už na konci júna sviatok Floriána, ale tak ako všetko, čo sa za posledný rok zmenilo, aj naše oslavy boli postihnuté pandémiou. Dištančné vzdelávanie nás obralo o kopu spoločných zážitkov v škole, tak aspoň takto na konci roka sme sa rozhodli urobiť niečo, na čo budú žiaci spomínať.

      Tak, ako po predchádzajúce roky, toto podujatie pripravujú žiaci tretieho ročníka pod vedením svojich pedagógov.

      Tento rok bol ešte v niečom iný, žiaľ nemohli sme privítať vzácnych hostí, ktorí k nám s veľkou radosťou na toto podujatie chodili. Iné bolo aj miesto konania vzhľadom ku krásnemu počasiu a faktu, že väčšinu roka sme strávili zatvorení pri počítačoch. Celý slávnostný deň konal na školskom ihrisku.

      Programom nás sprevádzali naši moderátori Eliška Medveďová a Michael Tadeáš Matúška, ktorí privítali riaditeľa školy, pedagógov a najmä prvákov.

      Prvá časť programu - moderátori predstavili mladším spolužiakom osobnosť sv. Floriána - patróna hasičov. Potom nasledoval vedomostno – zábavný kvíz, ktorý poriadne preskúšal už nadobudnuté vedomosti našich prvákov.

      Prvá časť programu vyvrcholila zložením sľubu do rúk hasiča triedy 3.H Matúša Čiefa. Ním sa prváci zaviazali dodržiavať hasičské desatoro a byť nápomocnými tým, ktorí budú ich pomoc potrebovať.

      Druhá časť programu – súťaž zručnosti. Inovovaná prekážková dráha preverila nielen obratnosť, ale aj schopnosť tímovej spolupráce prvákov. V súťaži zručnosti uspeli všetci, aj keď v závere už tradične nezostal ani jeden prvák suchý...

      Andrea Kuchárová Vallašeková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň hasičov.

     • S ÚCTOU A VĎAKOU SPOMÍNAME...


     • Počas veľkonočných dní, presne 02.apríla 2021,
      vo veku 49 rokov dotĺklo srdiečko našej milej kolegyne,
      Ing. Mirky Buktovej,
      triednej učiteľky triedy III. TM,
      učiteľky odborných predmetov,
      predsedníčky predmetovej komisie,
      vedúcej odboru elektrotechnického vzdelávania,
      ale hlavne ľudsky, aj odborne, obdivuhodného,
      zodpovedného, milého a empatického človeka...
      Navždy ju máme v srdci
      a s úctou a vďakou na ňu spomíname...

      Česť jej pamiatke !
      Riaditeľ, učitelia
      a ostatní zamestnanci školy.

     • 43.ročník krajského kola SOČ

     • Dňa 26.3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 43.ročníka SOČ. Ako školské kolá, tak aj krajské kolo sa uskutočnilo v online priestore. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí úspešne postúpili zo školského kola v troch súťažných odboroch. Ich obhajoby boli opäť suverénne, príjemné. Svoje práce mohli porovnávať s prácami žiakov z iných stredných škôl a...... nestratili sa. Za všetko hovoria výsledky: V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia a interiérový dizajn sa na prvom mieste umiestnil Timotej Petrík z triedy IV.TM s prácou Historický drevený prístrešok a v odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa taktiež na 1.mieste umiestnil Miroslav Tresťanský z triedy IV.D s prácou Konferenčný stolík Medúza. Obaja postupujú na celoslovenské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční opäť online na konci apríla. Ostatní traja súťažiaci sa vo svojich odboroch umiestnili na 4.mieste.

      Srdečne gratulujem víťazom a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole SOČ. Ing. Danka Račková, koordinátor SOČ

     • 43.ročník školského kola SOČ

     • Dňa 4.3. 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 43.ročníka SOČ. Dnešná doba si vyžaduje nové riešenia, a preto sme na zorganizovanie súťaže našli riešenie aj my – v online priestore. Naši študenti sa s tým popasovali veľmi dobre, s takouto formou sa už pomaly zžili. Ich obhajoby boli suverénne, možno u niekoho viac a u niekoho menej stresujúce, ako by boli obhajoby prezenčnou formou. Veľmi im chcem v mojom mene za ich zodpovedný prístup poďakovať. Veľká vďaka patrí aj kolegom – členom hodnotiacich komisií (Ing.Barcík, Ing.Chovancová, Mgr.Dvořáček, Mgr.Hucovci, Ing.Kuchárová, PhD,  Ing.Mošková, Ing.Oťapka,  Ing.Vaník) a konzultantom.

      Súťažilo spolu 17 žiakov v troch súťažných odboroch a na prvých troch miestach sa umiestnili nasledovní žiaci:

      10 – Stavebníctvo,geodézia,kartografia a interiérový dizajn:

      Timotej Petrík                       IV.TM        1.miesto    postup do krajského kola      
      Matúš Slovák                       IV.TM        2.miesto    postup do krajského kola
      Jozef Malček                        IV.TM        3.miesto         
      Marek Eduard Mikuš            IV.TM        3.miesto

       

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

      Michal Vasil                        IV.H                 1.miesto          postup do krajského kola

      Michal Ľupták                     IV.H                 2.miesto

      Lucia Tabačeková              IV.H                 3.miesto

       

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba:

      Miroslava Bröstlová                     IV.D     1.miesto          postup do krajského kola

      Miroslav Tresťanský                    IV.D     2.miesto          postup do krajského kola

      Juraj Kán,                                    IV.D     3.miesto

      Monika Ratkovská                       IV.D     3.miesto

       

      Ešte raz, srdečne gratulujeme

      Ing.Danka Račková, koordinátor SOČ

     • Adrian Ševc

     • Toto meno mnohí na škole poznajú. Adriana poznáme ako príjemného spoločníka a výborného hudobníka, ktorý ukončil štúdium pred rokom. Ponúkame Vám možnosť zoznámiť sa s Adrianom cez jeho poslednú skladbu – Poď So Mnou Tam (Gentleman).